Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tullen erbjuder företag som bedriver utrikeshandel olika avgiftsfria tjänster

Tulli

Tullen erbjuder företag som bedriver utrikeshandel olika avgiftsfria tjänster

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.09.2014 kl. 09:00
Utgivare: Tulli

Tullen främjar en smidig och lagenlig internationell varuhandel genom att erbjuda företag många avgiftsfria tjänster, såsom rådgivning och utbildning. Företagen kan också använda sig av Tullens mångsidiga utrikeshandelsstatistik vid planering av sin affärsverksamhet. Genom att ansöka om förmånsbehandling för sina exportprodukter eller förenklingar för sina tullförfaranden uppnår företagen konkreta fördelar.

I egenskap av en mångsidig lagövervakande serviceorganisation har Tullen mycket kompetens och kunskap inom internationell handel. Tullen delar med sig av denna kunskap och kompetens till företag genom att erbjuda dem ändamålsenliga och kostnadseffektiva servicekanaler, avgiftsfri och avgiftsbelagd skräddarsydd export- och importutbildning samt möjlighet att i samarbete med Tullen utveckla tullförfarandena och servicekanalerna.

Dessutom skyddar Tullen företags rykte genom att säkerställa varornas säkerhet vid Tullaboratoriet. Kunderna har möjlighet att direkt påverka utvecklingen av sina tulltjänster genom olika landsomfattande och regionala kundsamarbetsgrupper.

Förmånsbehandling för finländska ursprungsprodukter

Finländska ursprungsprodukter kan få förmånsbehandling, dvs. tullfrihet eller nedsatt tull, vid export till länder med vilka EU har slutit ömsesidiga frihandels- eller förmånsavtal. Ursprungsprodukterna ska uppfylla vissa villkor gällande framställning eller bearbetning. Med hjälp av förmånsbehandling kan exportföretag få konkurrensfördelar, eftersom produkterna kan vara förmånligare för köparen om denna inte har behövt betala höga tullavgifter för dem.


Förenkling av tullförfaranden

Företag som regelbundet använder sig av tulltjänster i stor omfattning kan ansöka om tillstånd till förenklingar av sina tullförfaranden. Vid förenklade tullförfaranden kan företag lämna tulldeklarationer till Tullen via ett elektroniskt deklarationssystem vilken dag och vilken tid som helst, vilket gör företagens verksamhet smidigare och mer effektivt.

För att underlätta sin tullhantering kan företag också ansöka om pålitliga aktörers AEO-status hos Tullen. AEO-statusen är gratis, och den gäller i hela EU-området, i framtiden kanske till och med globalt. Det finns också en ny gratis tjänst för AEO-företag, Tull+-kundrelation, med hjälp av vilken dessa företag kan förbättra riktigheten i sin tullhantering genom att bedriva sådan egenkontroll som fastställts av Tullen.

Mera information:
Tullens webbplats  http://www.tulli.fi/sv/foretag/index.jsp

Tullrådgivningen, företagskunder, tfn 0295 5202 eller elektroniskt http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/fraga_tullradgivningen.jsp

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs