Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta

Tiedote.
Julkaistu: 30.06.2016 klo 14:24
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Tenon kalastussopimusneuvottelut Suomen ja Norjan välillä on saatu päätökseen. Valtuuskuntien puheenjohtajat vahvistivat 29. kesäkuuta sopimuksen, jolla pyritään kohentamaan Tenon arvokkaiden lohikantojen tilaa ja vähentämään lohien kalastuskuolevuutta 30 prosenttia nykytasosta. Tämä edellyttää eri pyyntitapojen kalastusaikojen vielä suurempaa prosentuaalista leikkaamista. Uuden sopimuksen myötä useimpien lohikantojen odotetaan elpyvän kestävälle tasolle noin kahden lohisukupolven aikana eli runsaan kymmenen vuoden kuluessa. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017.

Vuonna 2012 alkaneiden neuvottelujen lähtökohtana on ollut kiistaton tarve elvyttää heikentyneitä lohikantoja. Kalastuksen vähennykset on kohdennettu tutkimustiedon perusteella etenkin kalastuskauden alkuun, että ne parantavat tehokkaasti kantojen tilaa. Siksi rajoituksia on pitänyt kohdistaa laajasti myös perinteiseen pyyntiin eli verkko- ja patokalastukseen.

Neuvottelutulos on kompromissi, jossa sovitetaan yhteen lohen suojelu, erityyppiset kalastustavat ja eri kalastajaryhmien kalastusoikeudet. Sopimuksessa on pyritty huomioimaan saamelaisten perinnepyynti, vesialueen omistukseen perustuva kalastus sekä kalastusmatkailu. Lohikantojen elpyminen kestävälle tasolle jaksotetaan noin kymmenen vuoden ajalle, jotta kalastusta ei tarvitse lopettaa kokonaan.

Tenon lohentuotantoalueista kaksi kolmasosaa sijaitsee Norjassa ja yksi kolmasosa Suomessa. Suomen osuus jokipyynnin saaliista on viime vuosina kasvanut. Nämä tekijät vaikuttivat myös pyyntirajoitusten yksityiskohtiin.

Kalastusmatkailun lupakäytäntöön tulee muutos. Jatkossa Suomella ja Norjalla on maakohtaiset lupakiintiöt. Tähän asti luvista saatavat tulot on tasattu maiden kesken ja lupamyynti on ollut yhteistä. Samalla suomalaisille ja norjalaisille tulee mahdolliseksi ostaa matkailulupia kummastakin maasta. 

Sopimus sisältää joustomahdollisuuksia kalastusmääräyksiin, joita voidaan käyttää lohikantojen tilan mukaan säätelyn lieventämiseksi tai kiristämiseksi.  Sopimuksen kalastussääntö on jatkossa määräaikainen eli kalastussäädöksiä tarkistetaan lohikantojen tilan mukaisiksi 5-7 vuoden välein. Kun lohikannat saadaan elpymään kestävälle tasolle, kalastusta on mahdollista jälleen lisätä. Lohikantojen seurantaa koskevaa yhteistyötä on myös tarkoitus kehittää, jotta lohikantojen tilan arviointi olisi entistä luotettavampaa esimerkiksi kaikuluotaustekniikkaa käyttämällä.

Suomen neuvotteluvaltuuskunta ei ollut yksimielinen neuvottelutuloksesta, sillä ratkaisu syntyi äänestämällä. Lopputulokseen vaikutti arvio siitä, mihin neuvottelujen raukeaminen olisi johtanut.  Mikäli sopimusta ei olisi saatu sovittua, vaihtoehtona olisi ollut siirtyminen kansalliseen säätelyyn. Tämä vaihtoehto katsottiin huonommaksi, koska sen vaikutuksia kalakantoihin, kalastuksen järjestämiseen ja kalastusmahdollisuuksiin ei kaikilta osin osata ennustaa.  Lohikantojen heikon tilan parantaminen kansallisilla säädöksillä olisi todennäköisesti vaatinut vielä voimakkaampia säätelytoimia kuin neuvoteltuun sopimukseen sisältyvä kohdennettu säätely.

Uusi sopimus ja sen kalastussääntö on tarkoitus saada voimaan vuoden 2017 kalastuskauden alkuun mennessä. Seuraavaksi pyydetään lausuntoja sopimusluonnoksesta sekä Suomessa että Norjassa. Suomessa sopimus ja kalastussääntö edellyttävät eduskunnan hyväksyntää tullakseen voimaan.   Kalastuksen rajoittaminen mahdollistaa sen, että lohta pääsee nousemaan jokeen huomattavasti nykytilannetta enemmän ja saalisvarmuus sallituilla kalastusajoilla kasvaa. 

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla: http://mmm.fi/lausunnolla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja p. 029 5162485
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 029 5162152
etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Tenon kalastussopimusluonnos - kalastusmääräykset lyhyesti

 

 

Uusi sopimus (2017 alkaen)

Nykytilanne

Paikallisten vapakalastajien kalastusaika

 

1.6.–20.8.

20.5.–31.8.

Matkailukalastajien kalastusaika

 

10.6.–10.8.

1.6.–20.8.

Kulkuttamalla saa kalastaa

 

1.6.–15.6. kaksi päivää viikossa

20.5.–15.6. kolme päivää viikossa

Patokalastus

 

1.6.–15.6. kaksi päivää viikossa
16.6.–31.7. kolme päivää viikossa

 

20.5.–31.8. kolme päivää viikossa

Lohiverkko

1.6.–15.7. kaksi päivää viikossa
16.7.–31.7. kolme päivää viikossa.

Inarinjoella lohiverkolla saa kalastaa 1.8.–12.8. kaksi päivää viikossa.

koko Tenolla kolme päivää viikossa 20.5.–31.8.


  • Yksi kalastusoikeutta omistava kiinteistö saa käyttää vain yhtä pyydystä kerrallaan. Muut kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvat kalastusoikeuden haltijat saavat kalastaa vain vapavälineillä.
  • Matkailukalastuksessa rajajokiosuudella sekä ranta- että venekalastuksella on kummallakin 11 000 kalastuslupavuorokauden kiintiö kalastuskautta kohden. Nämä kiintiöt jaetaan tasan maiden välillä.
  • Matkailukalastuksessa venekalastuksen aika on klo 19.00–19.00 (Suomen aikaa). Paikallista soutajaa on käytettävä kello 19.00–07.00 välisenä aikana.
  • Matkailukalastuksessa rannaltakalastusaika on 17 tuntia, alkaen klo 23.00 ja jatkuen seuraavaan päivään kello 16.00 saakka.
  • Suomessa myytävistä matkailukalastusluvista enintään kolmasosa varataan toispaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille. Näillä luvilla vapakalastuskausi on 1.6.–10.8. ja kalastusvuorokausi klo 23.00-23.00. Paikallisen soutajan käyttöpakko ei koske tästä kiintiöstä lunastettuja lupia.
  • Tenon kalastusvenerekisteristä säädetään kansallisesti. Kalastussäännössä on kuitenkin enimmäismäärät veneiden rekisteröintiin. Myös ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille tulee mahdollisuus veneen rekisteröintiin sen mukaan kuin kansallisesti säädetään.
  • Lupien hinnoittelusta, myynnistä ja lupatulojen käytöstä säädetään kansallisesti. 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs