Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Sunilan ja Varkauden rakennemuutoksen ennakoiva toimintamalli valmistui

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sunilan ja Varkauden rakennemuutoksen ennakoiva toimintamalli valmistui

Julkaistu: 09.02.2010 klo 13:03
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Stora Enso käynnistivät lokakuussa 2009 uudentyyppisen ennakoivan toimintamallin valmistelun rakennemuutostilanteiden hallitsemiseksi. Tavoitteena oli saada käynnistymään täydentävää tai korvaavaa liiketoimintaa tehdasalueilla. Tällöin pyritään hyödyntämään tehdasalueiden raaka-ainevirtaa, logistiikkaa, vesi- ja puhdistusjärjestelmiä, energiaratkaisuja, rakennuksia, päällystettyjä kenttiä ja osaavaa henkilöstöä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Stora Enso käynnistivät lokakuussa 2009 uudentyyppisen ennakoivan toimintamallin valmistelun rakennemuutostilanteiden hallitsemiseksi. Tavoitteena oli saada käynnistymään täydentävää tai korvaavaa liiketoimintaa tehdasalueilla. Tällöin pyritään hyödyntämään tehdasalueiden raaka-ainevirtaa, logistiikkaa, vesi- ja puhdistusjärjestelmiä, energiaratkaisuja, rakennuksia, päällystettyjä kenttiä ja osaavaa henkilöstöä.

 

Toimintamallin tulee soveltua sekä sellaisiin tilanteisiin, joissa tehdaslaitos jatkaa edelleen toimintaansa että tehdaslaitosten sulkemistilanteisiin.  Tavoitteeksi asetettiin toteuttamiskelpoisten yritystasoisten konkreettisten ratkaisujen valmistelu. Hanke käynnistettiin ennen tehdasyksiköiden toiminnan jatkumista koskevaa päätöksentekoa. Sunilassa yt-neuvottelut olivat käynnistymässä ja Varkaudessa tehtaiden tulevaisuuden vaihtoehdot olivat vasta harkinnassa.  

 

Hankkeen ensimmäinen vaihe koskien ennakoivaa rakennemuutoksiin valmistautumista Sunilassa ja Varkaudessa on nyt saatu päätökseen. Ensimmäisen vaiheen keskeiset tulokset ja johtopäätökset on jätetty työ- ja elinkeinoministeriölle ja Stora Ensolle. Tämä uudentyyppinen rakennemuutoksen hallintaan tähtäävä kehittämishanke osoittautui lähestymistavaltaan tehokkaaksi ja tuotti lupaavia tuloksia.

 

Sunilassa on meneillään konkreettisia ja luottamuksellisia yhteydenottoja mm. sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita liiketoimintamahdollisuuksista uusiutuvan energian alueella. Mikäli nämä yhteydenotot tuottavat onnistuneita tuloksia, syntyy alueelle uusia työpaikkoja merkittävä määrä, yhteydenottajien omiin liiketoimintasuunnitelmiin perustuvien arvioiden mukaan noin 200 työpaikkaa. Osa hankkeista voisi sijoittua Sunilan tehdasalueelle myös tehtaan tuotannon jatkuessa ja osa seudun muille teollisuusalueille. Selvityshankkeen aikana Sunilan sellutehdas voitiin käynnistää uudelleen ainakin toistaiseksi.

 

Varkaudessa selvitetään uusien metsä- ja bioteollisuustuotteiden tuotantomahdollisuuksia intensiivisesti sekä yhtiön omin voimin että Vision Huntersin avulla. Varkauteenkin on löydetty uskottavia ja elinkelpoisia liiketoimintamahdollisuuksia ja sijoittajakandidaatteja myös perinteisen metsäteollisuuden ulkopuolelta.

 

Varkaudessa toimii StoraEnson ja Nesteen yhteinen biodieselin koelaitos. Päätökset tuotantolaitoksesta tehdään sitten kun nähdään tulokset koelaitoksen toiminnasta.

 

Stora Enso ottaa huomioon hankkeen yhteydessä esille tulleet mahdollisuudet valmistellessaan edelleen omia suunnitelmiaan nykyisten toimintojen jatkamisen ja uusien liiketoimintojen osalta sekä Sunilassa että Varkaudessa. Näiden suunnitelmien toteutus riippuu markkinatilanteen kehittymisestä ja meneillään olevista kannattavuuteen liittyvistä selvityksistä.

 

Lokakuussa 2009 käynnistetty kehittämishanke jatkuu nyt neuvotteluilla yhteydenottajien ja sijoittajien kanssa sekä Stora Enson sisäisenä selvitystyönä. Sunilassa osa käytännön valmistelutehtävistä on voitu siirtää kehitysyhtiö Cursorin vastuulle.

 

Toimintamallista on valmistunut TEM:n käyttöön menetelmäraportti. Konkreetit hanketasoiset tulokset ovat työn alla jatkovalmistelussa ja ne julkistuvat sitten, kun se kunkin hankeen osalta on mahdollista.

 

Hankkeen rahoittivat Stora Enso ja TEM puoliksi. Hankkeelle asetettiin ministeriön vetämä johtoryhmä, jossa olivat ministeriön, Stora Enson, Pohjois-Savon TE-keskuksen sekä Metsäteollisuus ry:n edustajat. Hanketta veti Vision Hunters Oy Rainer Häggblomin johdolla. Hankkeeseen kuuluivat myös aktiivisesti käytännön valmistelua tehneet alueryhmät Sunilassa ja Varkaudessa. Sunilassa Vision Hunters toimi tiiviissä yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursorin kanssa. 

 

Stora Enson kanssa toteutetusta hankkeesta saatujen lupaavien kokemusten perusteella työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vastaavan menettelyn UPM:n kanssa koskien Heinolaa ja Lappeenrantaa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on panostanut metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi myös muilla keinoin metsäalan strategisen ohjelman avulla. Muita alan edellytyksiä parantavia toimenpiteitä on valmistelussa mm. teollisuuden energiaverotuksen keventämiseksi, puumarkkinoiden toiminnan parantamiseksi, alan kasvuyritysten tukemiseksi ja puutuotealan liiketoiminnan kasvattamiseksi. Lisäksi on käynnistetty mm. puurakentamisen ja julkisten hankintojen säännösten uudistaminen siten, että ne tukisivat alan kehitystä.

 

Lisätiedot:
johtaja Anssi Paasivirta, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 040 081 5418
maajohtaja Juha Vanhainen, Stora Enso Oyj, puh. 020 462 1343

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs