Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Strategin för statens ekonomiförvaltning 2020 färdig

Valtiovarainministeriö

Strategin för statens ekonomiförvaltning 2020 färdig

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.03.2014 kl. 12:59
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Strategin för statens ekonomiförvaltning styr effektiv skötsel av statsförvaltningen och utvecklar ekonomiförvaltningen som en funktion som stödjer ledandet och substansverksamheten. Strategin har utarbetats av finansministeriets Ekonomiförvaltning 2020-projekt.

Visionen för statens ekonomiförvaltning år 2020 kallas Från ekonomiförvaltning till ekonomikontroll. Visionen bygger på målet att med hjälp av processutveckling och automatisering samt förflyttning av tyngdpunkten för arbetet som ekonomiförvaltningspersonalen utför utveckla produktionen av ekonomisk information till att stödja beslutsfattandet på ett effektivare sätt.

Information som produceras av ekonomiförvaltningen stöder såväl ledandet som utnyttjandet av information inom budgetekonomin som helhet, t.ex. planeringen av ämbetsverkens verksamhet, budgeteringen, lagberedningen, projektplaneringen och resultatstyrningen. Målet är att förtydliga rollerna, arbetsfördelningen och ansvar för aktörerna inom statens ekonomiförvaltning i syfte att eliminera överlappande arbete. Dessutom satsar man i utvecklandet av kontinuiteten.

För att produktiviteten ska kunna främjas och informationsproduktionen effektiviseras görs ekonomiförvaltningens gemensamma processer och informationssystem tillgängliga för alla aktörer. Dessutom ser man till att de fungerar effektivt som en helhet. Informationssystemrisker kontrolleras med testning och beredskapsplanering. Satsningar görs i utvecklandet av kompetensen hos ekonomiförvaltningsaktörerna och i förvärvningen av sådan yrkeskompetens som de föränderliga behoven förutsätter. Resurserna för aktörerna inom ekonomiförvaltningen koordineras i enlighet med uppgiftsfördelningen.

Strategin förverkligas bl.a. genom fokusering på det väsentliga, höjning av användningsgraden för Palkeet-servicecentret, automatiserade och effektiva processer, informationssystem som stöder produktivitetsutvecklingen samt slopande av onödiga handlingssätt.  

Ytterligare information: Tomi Hytönen, budgetråd, tfn 02955 30279, Elina Selinheimo, budgetråd, tfn 02955 30127

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs