Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Statsrådet beslutade om Valtoris uppgifter och första uppgiftsöverföringar

Valtiovarainministeriö

Statsrådet beslutade om Valtoris uppgifter och första uppgiftsöverföringar

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.02.2014 kl. 13:27
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet preciserade genom sin förordning av den 20 februari 2014 bestämmelserna om uppgifterna och kunddelegationen för Statens informations- och kommunikationsteknikcenter Valtori. Statsrådet beslutade samtidigt om överföringen av de första branschoberoende informations- och kommunikationstekniska funktionerna till Valtori. Förordningen innehåller preciserande bestämmelser om statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, om användningen av dem samt om producerarna.

Valtori ska enligt förordningen producera och utveckla grundläggande informationstekniska tjänster, informationssystemstjänster samt stödtjänster för digital ärendehantering och förvaltning.

Finansministeriet tillsätter Valtoris kunddelegation som stöder utvecklandet av servicecentrets verksamhet och kundstyrningen. Kunddelegationens mandatperiod är fyra år, och i den ingår åtminstone företrädare för varje förvaltningsområde och servicecentret.

För överföringen av uppgifter och funktioner har reserverats en lagstadgad övergångsperiod om två år från och med den 1 januari 2014. De första överföringarna från ämbetsverk och inrättningar till Valtori görs den 1 mars 2014 samtidigt som förordningen träder i kraft. Då inleds även servicecentrets egentliga serviceproduktion.

I samband med de första överföringarna övergår 402 personer i Valtoris tjänst från följande organisationer: Regionförvaltningens informationsserviceenhet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, närings-, trafik- och miljöcentralernas informationsförvaltningsenhet vid NTM-centralen i Södra Savolax, Helsingfors tingsrätt, Utsökningsverket i Helsingfors, magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, regionförvaltningsverkens informationsförvaltningsenhet vid regionförvaltningsverket i Lappland, Justitieförvaltningens datateknikcentral, Åbo hovrätt, social- och hälsovårdsministeriet, Statskontoret, Statens IT-servicecenter, servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt Skatteförvaltningen.

Ytterligare information: Lag om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) www.finlex.fi

Förfrågningar: lagstiftningsråd Hannele Kerola, JulkICT-funktionen, tfn 02955 30199 samt Statskontorets vd för viss tid, Kari Pessi, tfn 02955 30103.

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs