Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen mukana toteuttamassa valtion uutta toimitilastrategiaa

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen mukana toteuttamassa valtion uutta toimitilastrategiaa

Tiedote.
Julkaistu: 30.06.2015 klo 09:00
Julkaisija: Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy on keväällä 2015 osallistunut useisiin tilauudistushankkeisiin, jotka käynnistyivät valtion uuden toimitilastrategian hyväksymisen myötä. Suunnittelutoimisto on kehittänyt Liikenneviraston, Metsähallituksen ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston työtiloja sekä sitouttanut ja osallistanut niiden henkilökuntaa yhä käynnissä oleviin hankkeisiin.

Valtioneuvosto hyväksyi 18.12.2014 uuden toimitilastrategian, jonka mukaan valtionhallinnon tilojen on tuettava tuloksellista toimintaa. Samalla niiden tulee edistää muun muassa tilatehokkuutta, vuorovaikutusta, yhteiskuntavastuuta ja yleistä työviihtyvyyttä. Päätöksen seurauksena Liikennevirasto, Metsähallitus ja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ovat käynnistäneet erilaisia tilauudistushankkeita.

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy suunnitteli valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta kullekin organisaatiolle toimitilakonseptin sekä henkilöstön sitouttamis- ja osallistamisohjelman. Toimistolla on aiempaa kokemusta muun muassa Espoon kaupunginjohtajan konserniesikunnan tilasuunnittelusta ja työympäristön kehittämisestä. Vuonna 2014 valmistunut pilottihanke on saanut osakseen kiitosta sekä Espoon kaupunginjohtajalta että konserniesikunnan työntekijöiltä.

Tehokkaampaa tilankäyttöä ja työviihtyvyyttä

Yksi konseptisuunnittelun päätavoitteista oli luoda malli, jolla Liikennevirasto, Metsähallitus ja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto voisivat kehittää toimitilojensa tilatehokkuutta kohti strategian suosittelemaa 18 neliömetriä yhtä henkilötyövuotta kohti. Valtion toimitilojen keskimääräinen tilatehokkuus vuoden 2014 lopussa oli noin 30 neliömetriä yhtä henkilötyövuotta kohti.

Kaikki toimitilakonseptit suunniteltiin lisäksi parantamaan toimitilojen avoimuutta ja mukavuutta sekä organisaatioidentiteettiä tukevia ominaisuuksia. Henkilöstöä sitoutettiin ja osallistettiin tilahankkeisiin havaintotutkimusten, työpajojen, työympäristökyselyjen ja interaktiivisten tiedotustilaisuuksien avulla.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston konseptisuunnittelu toteutettiin virastorakennuksen yhteen kerrokseen kohdistuvana pilottihankkeena, jota voidaan myöhemmin soveltaa rakennuksen muissa kerroksissa. Kaikki kolme tilauudistushanketta ovat yhä käynnissä.

 

Lisätietoja

Jari Inkinen
Projektin pääsuunnittelija
+ 358 40 550 2627
jari.inkinen@gullsten-inkinen.com

Noora Mäntyranta
Viestintäsuunnittelija
+358 40 355 1995
noora.mantyranta@gullsten-inkinen.com

Liitetiedostot

Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy on korjausrakentamiseen, arkkitehtisuunnitteluun, työympäristön kehittämiseen ja sisustussuunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto.

www.gullsten-inkinen.com

www.facebook.com/gullsteninkinen

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs