Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Selvitysmiehen luonnos hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta lausunnoille kuntiin

Valtiovarainministeriö

Selvitysmiehen luonnos hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta lausunnoille kuntiin

Tiedote.
Julkaistu: 04.02.2014 klo 14:44
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Selvitysmiehen alustava hallituksen esitysluonnos kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta on lähetetty tänään 4.2.2014 lausunnoille kuntiin. Kunnilla on kaksi kuukautta aikaa esittää lausuntonsa selvitysmiehen esityksestä, lausunnot pyydetään 4.4.2014 mennessä valtiovarainministeriöön.

Lausuntopyyntöön sisältyy ehdotus uudeksi valtionosuuslainsäädännöksi, sen yksityiskohtaiset perustelut sekä yleisperustelut. Esityksen yleisperusteluihin sisältyvät arviot uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.

Valtionosuuslaskelmat on päivitetty vuoden 2014 valtionosuusmäärien tasolle. Uudet kuntakohtaiset laskelmat uudistuksen vaikutuksista valtionosuuksiin ovat kuntien käytössä lausuntokierroksen aikana.

Kuntien lausuntojen jälkeen hallitus valmistelee lopullisen hallituksen esityksen, joka toimitetaan eduskunnan käsittelyyn huhtikuun puolivälissä. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta alkavan kevätistuntokauden aikana. Uuden valtionosuusjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Kuntien arviot pääosin myönteisiä ensimmäisellä kommentointikierroksella

Kunnille annettiin mahdollisuus kommentoida selvitysmiehen alustavia ehdotuksia uuden kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän sisällöstä ja laskentaperusteista. Kommentointikierros suoritettiin webropol-kyselynä 17.12.2013 – 17.1.2014. Vastauksia saatiin yhteensä 219 kunnasta eli kunnat osallistuivat varsin aktiivisesti jo alustavaan kommentointiin valtionosuusjärjestelmän perusteista. Yhteenveto kuntien vastauksista on tiedotteen liitteenä.

Kuntien vastaajat antoivat selkeän tuen valtionosuusjärjestelmän uudistamiselle, sillä noin 90 prosenttia arvioi uudistamistyön tarpeelliseksi. Nykyistä järjestelmää pidetään monimutkaisena ja keskeisiä laskentatekijöitä vanhentuneina. Järjestelmää halutaan yksinkertaistaa ja kriteerien määrää vähentää. Tämä lisäisi valtionosuusjärjestelmän läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Nämä olivat keskeiset lähtökohdat myös selvitysmiehen toimeksiannossa uudistamistyötä käynnistettäessä. Vastaajat arvioivat varsin laajasti alustavan ehdotuksen täyttävän nämä tavoitteet.

Ikäryhmäpainojen ja sairastavuuden selvittämistä tutkimusten ja selvitysten avulla pidetään hyvänä. Kommentointikierroksen aikana kunnilla ei ollut vielä käytettävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusta edellä mainittujen kriteerien tarkasta sisällöstä. Vastaajat toivoivatkin kriteerien avaamista ja julkistamista. THL:n tutkimus on julkaistu ja on nyt kuntien käytettävissä virallisen lausuntokierroksen aikana, joten kunnat pystyvät paremmin arvioimaan käytettyjä laskentaperusteita.

Ehdotusta valtionosuuskriteerien lukumäärän vähentämisestä pidetään yleisesti myönteisenä. Laskentatekijät ovat pääosin oikeansuuntaisia. Sairastavuuden painoarvoa haluttaisiin lisätä lähelle tutkijoiden esittämää tasoa. Uusien täsmennysten jälkeen selvitysmiehen esittämä sairastavuuden paino vastaa lähes kokonaisuudessaan THL:n tutkimaa tasoa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden muutos uudistuksessa on osassa kuntia varsin suuri. Tätä lievittämään selvitysmies on esittänyt alustavasti 5 vuoden siirtymäaikaa. Pääosa kuntien vastaajista piti tätä riittävänä.

Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen painoarvon kasvattamista ja kannustavuuden lisäämistä pidettiin pääsääntöisesti perusteltuna.

Selvitysmies jatkaa työtään

- Valtionosuusjärjestelmän uudistus on mittava ja vaativa työ. Vanhentuneen järjestelmän uudistaminen merkitsee isoja kuntakohtaisia muutoksia, mikä tällaisen tiukan kuntatalouden aikana tuo työhön lisähaasteita. Siitä huolimatta alustavassa kuulemisessa yli 90 prosenttia kunnista piti uudistusta tarpeellisena. Palaute on rohkaiseva, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sanoo.

Hallinnon ja aluekehittämisen ministeriryhmä on hyväksynyt joulukuussa valtionosuusuudistuksen pääperiaatteet. Nyt käynnistyvän lausuntokierroksen pohjalta viimeistellään varsinainen hallituksen esitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa. 

Esityksen tehnyt selvitysmies Arno Miettinen jatkaa työtään hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn ajan kevätkauden 2014 loppuun.

Lausuntopyyntö liitteineen ja yhteenvetoraportti kuntien kommentoinneista 

Lisätietoja:
selvitysmies Arno Miettinen, puh. 02955 30440 (HE-luonnos)
finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314
(kuntien kommentit alustavasta ehdotuksesta)
neuvotteleva virkamies Ville Salonen, puh. 02955 30388 (valtionosuuslaskelmat, tutkimusaineisto), paikalla 17.2.2014 ->

 

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs