Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » SAMOKin liittokokous: Koulutus on yhtenäisen yhteiskunnan tae

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOKin liittokokous: Koulutus on yhtenäisen yhteiskunnan tae

Julkaistu: 21.11.2015 klo 16:03
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Julkilausuma
21.11.2015

*In English see below* 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n 20. liittokokous peräänkuuluttaa toimia yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien ja koulutuksen riittävän resursoinnin puolesta. Koulutus on paitsi ihmisoikeus, myös keino edistää yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa, kotoutumista ja tasa-arvoisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja radikalisaatiota.

EU:n opetusministerit totesivat maaliskuussa Pariisissa, että koulutuksella edistetään suvaitsevaisuutta, ymmärrystä muista aatemaailmoista sekä toimintaa globaalissa maailmassa. Suomen hallitus sen sijaan on suunnitellut leikkaavansa koulutuksesta noin 600 miljoonaa euroa. Leikkaukset tehdään aikana, jona on selvää, että koulutukseen panostaminen olisi paitsi järkevää myös ehdottoman tarpeellista. Koulutusleikkauksilla vaarannetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja siten syödään pohjaa myös ääriliikehdinnän, rasismin ja radikalisoitumisen ehkäisyltä.

“Väkivaltaisen ääriajattelun torjumisesta puhuttaessa on nurinkurista tehdä rajuja leikkauksia koulutukseen”, SAMOKin vuoden 2016 puheenjohtaja Jemi Heinilä toteaa. Tutkimuksien mukaan koulutetut luottavat yhteiskunnan instituutioihin muuta väestöä enemmän, ja he myös osallistuvat muita useammin poliittiseen toimintaan. Suomen vakauden salaisuus ja turva on montaa muuta maata tasa-arvoisempi koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden.

”Viime aikoina on ollut havaittavissa merkkejä yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kärjistymisestä. Turvapaikanhakijoihin kohdistuneet väkivallanteot ovat osoitus siitä, kuinka hauras yhteiskunnan vakaus voi olla”, pohtii Jemi Heinilä ja toteaa, että myös korkeakoulujen sisällä on edelleen paljon tehtävää. 

”Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa kielteinen suhtautuminen esimerkiksi pakolaisten maahanmuuttoon on huolestuttavan yleistä. Tieto ja kokemus häivyttävät epäilyjä ja mahdollisia pelkoja, siksi kansainvälisten opiskelijoiden integrointi osaksi korkeakouluyhteisöä on kaikkia hyödyttävää. Nyt tarvitaan konkreettisia ratkaisuja, miten avataan reittejä koulutukseen ja tunnistetaan osaaminen tilanteessa, jolloin tutkintotodistusta ei ole saatavilla”, vaatii SAMOKin vuoden 2015 puheenjohtaja Joonas Peltonen.

SAMOK vaatii Suomeenkin korkeakouluilta aktiivisia toimia turvapaikanhakijoiden keskeneräisten opintojen loppuunsaattamiseksi ja tutkintotodistusta vailla olevien osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.

 

SUOMEN OPISKELIJAKUNTIEN LIITTO - SAMOK RY

 

Joonas Peltonen, puheenjohtaja 2015, p. 050 389 1000, joonas.peltonen@samok.fi
Jemi Heinilä, puheenjohtaja 2016, p. 044 383 1994, jemi.heinila@metkaweb.fi

 

Lisätietoja:

Pauliina Savola, asiantuntija, p. 050 389 1012, pauliina.savola@samok.fi
Henna Sihvonen, tiedottaja, p. 050 389 1016, henna.sihvonen@samok.fi

 

***

Education is the safeguard of cohesive society  

Resolution
21.11.2015

SAMOK's General Assembly calls for action to ensure equal education opportunities and sufficient resources for it. SAMOK is the national umbrella organisation for students at universities of applied sciences (UAS) in Finland. Education is not only a human right, but also a way to promote societal coherence, integration and equality as well as a means to prevent marginalisation and radicalisation.

In their meeting in Paris this spring, the EU education ministers stated that that education promotes tolerance, understanding of different values and how to act in a global world. In contrast, the Finnish Government is planning education cuts amounting to 600 million euro. These cuts are made at a point in time when it is clear that a not only wiser, but unquestionably needed, action would be to invest in education. Education cuts threaten equal access to education and thereby significantly weaken the work against preventions of extremism, racism, and radicalisation.

”Huge education cuts are senseless in a situation where we at the same time want to prevent violent extremism”, states Jemi Heinilä, SAMOK's newly elected chair for 2016. Research shows that educated individuals trust institutions in society more than others do and participate more in political activities. The secret and refuge of Finland's stability is, in comparison with many other countries, a comparatively more equal education system that enables social mobility.

”Lately, we have seen signs of increasing polarisation in society. The violent acts aimed at asylum seekers are also a sign of how fragile societal stability can be,” says Jemi Heinilä. He also states that there is still much work to be done within the higher education institutions.

“Negative attitudes, for instance, towards refugees is worryingly high among higher education students. Knowledge and experience dispels doubts and potential fears. It is in everyone’s best interest to integrate international students in the higher education community. Now, we need concrete measures for how to promote access of migrants in higher education, and ways of recognising prior learning in situations where the actual degree certificates are not available,” demands Joonas Peltonen, SAMOKs current chairperson.

SAMOK demands speedy actions from higher education institutions to enable asylum seekers and refugees to finish their interrupted studies and to have their the skills and qualifications recognized even in cases where there are no possibility to provide diplomas proving their qualifications.

 

THE NATIONAL UNION OF STUDENTS AT UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES – SAMOK

Joonas Peltonen, chairperson 2015, tel. 050 389 1000, joonas.peltonen@samok.fi
Jemi Heinilä, chairperson 2016, 044 383 1994, jemi.heinila@metkaweb.fi

Additional information:

Communications officer Henna Sihvonen, tel. 050 389 1016, henna.sihvonen@samok.fi
Adviser Pauliina Savola, tel. 050 389 1012, pauliina.savola@samok.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs