Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » SAMOK: Opiskelijoiden eriarvoisuus saa jatkua - järjellisiä perusteluja on vaikea löytää

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

SAMOK: Opiskelijoiden eriarvoisuus saa jatkua - järjellisiä perusteluja on vaikea löytää

Julkaistu: 24.09.2014 klo 15:01
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Kannanotto 24.9.2014

SAMOK: Opiskelijoiden eriarvoisuus saa jatkua - järjellisiä perusteluja on vaikea löytää

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK on äärettömän pettynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon 24/2014 vp, jossa perustuslakivaliokunta pitää opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä perustuslain vastaisena.

Perustuslakivaliokunta perustelee automaatiojäsenyyden epäämistä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilta sillä, etteivät opiskelijakunnalle esitetyt tehtävät edellytä kaikkien opiskelijoiden kuulumista opiskelijakuntaan. SAMOK pitää tätä kestämättömänä perusteluna, sillä kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelija- tai oppilaskuntaan kaikissa muissa tutkintoon johtavaa koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa, paitsi ammattikorkeakouluissa ja saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

Ammattikorkeakoulujen tapaan saamelaisalueen koulutuskeskuksen oppilaskunnalle esitettiin automaatiojäsenyyttä (HE 108/2009), mutta perustuslakivaliokunta edellytti oppilaskunnan jäsenyyden muuttamista vapaaehtoiseksi (PeVL 40/2009).

“Sama kohtalo oli tällä kertaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilla. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan tunnu noudattavan toiminnassaan mitään logiikkaa, sillä vuonna 2013 niin sanotun koulurauhapaketin yhteydessä perustuslakivaliokunta ei löytänyt mitään huomautettavaa peruskoulun oppilaskuntien ja toisen asteen opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä”, SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Toni Asikainen ihmettelee.

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on valiokunnan mukaan perustuslain mukainen, sillä sen erityiset tehtävät ovat sen luonteisia, että ne eivät muodosta estettä automaatiojäsenyydelle. Samoja tehtäviä esitettiin hallituksen esityksessä myös ammattikorkeakoulun opiskelijakunnille.

“Tämän kaltainen poukkoilu ja päätösten epäloogisuus on omiaan vähentämään luottamusta perustuslakivaliokunnan toimintaa kohtaan”, Asikainen huomauttaa. 

Koulutuspolitiikassa on ollut trendinä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta päätöksentekoon. Sivistysvaliokunta on niin sanotusta koulurauhapaketista antamassaan mietinnössä (10/2013 vp) korostanut kaikkien opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien edistämisen tärkeyttä rajatun joukon sijaan. Samankaltaista kehitystä olisi ollut myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien automaatiojäsenyys.

“Lausunto myös tuhoaa vuosien työn ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden laajentamisesta ammattikorkeakouluopiskelijoiden pariin. Selkeästi perustuslakivaliokunta ei halua ammattikorkeakouluopiskelijoille laadukasta ja ennaltaehkäisevää opiskeluterveydenhuoltoa”, Asikainen sanoo pettyneenä.

“Perustuslakivaliokunta toteaa lausuntonsa lopussa irvokkaasti, että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita tulee kohdella lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti. Hallituksen esityksen mukainen muotoilu opiskelijakuntaa koskevasta 41 §:stä olisi tämän taannut, mutta valiokunta itse halusi kieltää sen”, Asikainen puuskahtaa.

 

Lisätietoja: 

Toni Asikainen
SAMOKin hallituksen puheenjohtaja
p. 050 389 1000
etunimi.sukunimi@samok.fi 

Mikkel Näkkäläjärvi
SAMOKin hallituksen varapuheenjohtaja
p. 050 389 1005
etunimi.sukunimi@samok.fi

 

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs