Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Säkerhetsnätet säkerställer ledandet och myndighetskommunikationen i alla omständigheter

Valtiovarainministeriö

Säkerhetsnätet säkerställer ledandet och myndighetskommunikationen i alla omständigheter

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.01.2015 kl. 12:53
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Den nya lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) säkerställer att statsledningen och säkerhetsmyndigheterna kan leda och kommunicera säkert under alla omständigheter. Lagen möjliggör även en utvidgning av användningen av nätet.

Republikens president stadfäste den 13 januari lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Lagen träder i kraft den 15 januari. Den innehåller bestämmelser om säkerhetsnätet, dess tjänster och användningen av dem samt om annan säkerhetsnätsverksamhet.

Syftet med lagen är att man under alla säkerhetsomständigheter tryggar

- förutsättningarna för kommunikation och samarbete mellan den högsta statsledningen och säkerhetsmyndigheterna

- informationssäkerheten hos informationen som behövs vid beslutsfattandet och ledandet.

Förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) är ett myndighetsnät som uppfyller kraven för hög beredskap och säkerhet. Nätet omfattar ett rikstäckande kommunikationsnät, med det direkt sammanhörande utrustningsutrymmen, utrustning och annan infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma tjänster.

Användningen utvidgas

Säkerhetsnätet är redan i bruk inom inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden då lagen träder i kraft. Den nya lagen gör det möjligt att utvidga användningen förutom inom statsförvaltningen även till kommunala säkerhetsaktörer.

Då användningen utvidgas kommer nätets tjänster att utnyttjas av ca 30 000 användare inom högsta statsledningen och ministerierna samt statliga myndigheter som svarar för allmän ordning och säkerhet, och dessutom av aktörer inom räddningsverksamheten, sjöräddningen, gränssäkerheten, nödcentralsverksamheten, invandringen, den prehospitala akutsjukvården och landsförsvaret.

Samarbete inom serviceproduktionen och styrningen

Säkerhetsnätstjänsterna produceras av Förvaltningens IT-central HALTIK som är verksam inom inrikesministeriets förvaltningsområde, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori samt Suomen Erillisverkot Oy och dess dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy, som grundats för TUVE-säkerhetsproduktionen. Staten äger Suomen Erillisverkot Oy och därigenom även Suomen Turvallisuusverkko Oy.   

Finansministeriet svarar för den strategiska och ekonomiska styrningen av säkerhetsnätsverksamheten, liksom även för styrningen och övervakningen av serviceproduktionen. Styrningen understöds av delegationen för säkerhetsnätsverksamheten som tillsätts av statsrådet. Delegationen består av representanter för användarna av säkerhetsnätet. Statsrådets kansli svarar för ägarstyrningen av Suomen Erillisverkot Oy

Underhållet överförs från försvarsmakten och gränsbevakningsverket till Suomen Erillisverkot

Försvarsmakten och gränsbevakningsverket har administrerat och opererat säkerhetsnätets kommunikationsnät under TUVE-projektets gång.

TUVE-kommunikationsnätet och underhållspersonalen överförs efter att lagen trätt i kraft genom statsrådets beslut som överlåtelse av rörelse till Suomen Erillisverkot Oy. Överlåtelsen gäller 142 personer och den statlig egendom som behövs vid serviceproduktionen. Målsättningen är att överlåtelsen skulle ske den 1 mars 2015.

TUVE-projektet på FM:s webbplats

Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

Ytterligare information: Timo Saastamoinen, generalsekreterare, tfn 02955 30446, etunimi.sukunimi@vm.fi

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs