Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Sairausvakuutuskorvaus on tärkeä tasa-arvon väline

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Sairausvakuutuskorvaus on tärkeä tasa-arvon väline

Tiedote.
Julkaistu: 13.07.2015 klo 12:19
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry katsoo, että sairausvakuutuksen kehittäminen ja monituottajamalli - asiakkaan vapaus valita palveluntuottajansa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista -ovat ne peruspilarit, joiden avulla sote-uudistukselle asetetut tärkeät tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Sote-uudistus on välttämätön ja vuosikymmeniin ehkä tärkein yhteiskunnallinen hanke, jonka tavoitteena on vaikuttava, kustannustehokas terveydenhuolto sekä kansalaisten kasvaneiden terveyserojen tasoittaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt aloitteen siitä, että perusterveydenhuollossa siirryttäisiin malliin, jossa asiakas saisi valita vapaasti palveluntuottajan yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Eri rahoituslähteistä koottu rahoitus seuraisi listautunutta asiakasta. Kelan pääjohtaja on esittänyt, että sairausvakuutus voisi integroitua tähän järjestelmään tai olla jopa mallin kantava voima tehokkailla kansallisilla tietojärjestelmillä.

1960-luvulla suurena sosiaalipoliittisena uudistuksena syntynyt pakollinen, julkinen sairaanhoitovakuutus on korvausten pienentymisestä huolimatta tarjonnut myös vähävaraisille ihmisille vapauden valita ja mahdollisuuden tarvittaessa käyttää myös muita kuin julkisen sektorin terveyspalveluita. Jos sairaanhoitovakuutus ajetaan nyt alas ilman, että tilalle luodaan esimerkiksi palvelusetelin käyttöön perustuva, asiakkaan aidon valinnan mahdollistava järjestelmä, yksityiset terveydenhoitovakuutukset valtaavat markkinat. Lopputulos on uudistuksen tavoitteiden vastainen: vain ne, joilla on varaa vakuutuksiin, voivat valita ja terveyserot kasvavat.

Sairausvakuutuskorvaus on ollut käytännössä hyvin toimiva ja yhteiskunnalle kustannustehokas keino saada ihmiset panostamaan omaan terveyteensä. Kun yksityisten terveyspalveluiden käyttäjä on saanut kädenojennuksena yhteiskunnalta osan hoidon hinnasta takaisin sairaanhoitokorvauksena, hänen on ollut mahdollista hakea nopeasti apua omaan tai läheisen terveysongelmaan tilanteessa, jossa julkisella puolella olisi ehkä joutunut odottamaan ensin lääkärille pääsyä ja sitten mahdollisia jatkotutkimuksia jopa viikkojen ajan. Kaikkia palveluita – esimerkiksi silmälääkäri- ja gynekologipalveluita – ei ole julkiselta sektorilta ollut edes saatavissa. Rahaa on säästynyt sitäkin kautta, ettei potilaan tilanne ole päässyt hoidon viivästyessä huononemaan. Nopea hoitoon pääsy vähentää myös työstä poissaoloja ja nopeuttaa työhön paluuta.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry kannattaa sairausvakuutusjärjestelmän – ”valtakunnallisen palvelusetelin” tai vastaavien asiakkaan valinnanvapauden mahdollistavien järjestelmien – kehittämistä. Näin pystyttäisiin hyödyntämään eri puolilla maata toimivien, asukkaille lähipalveluja tarjoavien terveysalan työllistävien pk-yritysten palvelut. Yritykset toimitiloineen, laitteistoineen ja osaavine henkilökuntineen muodostavat valmiin palveluympäristön, joka saataisiin palvelusetelijärjestelmän ja laatuvaatimukset täyttävien palveluntuottajien rekisterin kautta yhä useamman kansalaisen käyttöön. Asiakas itse päättäisi – niin kuin Kelan järjestämässä vaikeavammaisten kuntoutuksessa jo nyt käytäntö on – kenen palveluntuottajan palveluita hän kulloinkin haluaa hyödyntää.

On todettu, että palveluiden monituottajamallin ja siihen kytketyn asiakkaan valinnanvapauden avulla voidaan parantaa lähipalveluiden saatavuutta, laatua ja tuotannon kustannustehokkuutta. Tästä vaihtoehdosta ei tule luopua ainakaan ennen kuin taloudelliset seuraukset on tarkasti laskettu ja terveydelliset ja kansalaisten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat kartoitettu.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Leila Salonen, 040 749 8706, leila.salonen@fysi.fi

Puheenjohtaja Tuula Mustonen, 0400 200 403, tuula.mustonen@fysiokuusamo.fi

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on mukana Porissa 15.-17.7.2015 järjestettävän SuomiAreenan Kansalaistorilla kertomassa fysioterapiasta, kuntoutuksesta ja yrittäjyydestä. Tervetuloa Porin torille FYSI-teltalle!

Liitetiedostot

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu yli 700 yritystä eri puolilta Suomea. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, naisvaltaisia, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja tuottavat verotulonsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativia vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Noin 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs