Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Sähköntuotannon uusien tukijärjestelmien valmistelu etenee

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sähköntuotannon uusien tukijärjestelmien valmistelu etenee

Julkaistu: 11.06.2010 klo 11:07
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmässä 20.4.2010 käsitelty uusiutuvan energian velvoitepaketti edellyttää uusia sähkön tuotannon tukijärjestelmiä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistelu luonnos hallituksen esitykseksi uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Esitysluonnoksen tuulivoimaa ja biokaasusähköä koskeva osio oli lausunnolla maaliskuussa. Luonnosta on nyt täydennetty metsäenergialla tuotetun sähkön tukijärjestelmää koskevilla säännösehdotuksilla. Siihen on sisällytetty myös säännösehdotukset, joilla korvattaisiin nykyinen sähköverotuki tuulivoimalla, biokaasulla, metsäenergialla, pienvesivoimalla ja kierrätyspolttoaineilla tuotetulle sähkölle.

Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmässä 20.4.2010 käsitelty uusiutuvan energian velvoitepaketti edellyttää uusia sähkön tuotannon tukijärjestelmiä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistelu luonnos hallituksen esitykseksi uusituvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Esitysluonnoksen tuulivoimaa ja biokaasusähköä koskeva osio oli lausunnolla maaliskuussa. Luonnosta on nyt täydennetty metsäenergialla tuotetun sähkön tukijärjestelmää koskevilla säännösehdotuksilla. Siihen on sisällytetty myös säännösehdotukset, joilla korvattaisiin nykyinen sähköverotuki tuulivoimalla, biokaasulla, metsäenergialla, pienvesivoimalla ja kierrätyspolttoaineilla tuotetulle sähkölle.

 

Esitysluonnokseen täydennetyt osiot ovat lausuntokierroksella 30.6.2010 saakka. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2011 talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa 2010.  Lausunnoilla oleva lakiesitysluonnos on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla: www.tem.fi (energia -> uusiutuvat energialähteet -> uusiutuvan energian syöttötariffi).

 

Sähkön tuotannon edistämiseen ehdotetaan markkinaehtoista tukijärjestelmää

 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotannon edistämiseksi ehdotetaan markkinaehtoista tukijärjestelmää (syöttötariffijärjestelmä). Syöttötariffijärjestelmää sovellettaisiin tuulivoimaa, biokaasuun ja metsäenergiaan perustuvaan sähkön tuotantoon. Esitys noudattaisi Suomen sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteita, eikä järjestelmään sisältyisi pakko-ostovelvoitetta.

 

Metsäenergiaan perustuva sähkön tuotannon tukijärjestelmät ovat metsähaketta ja muuta puupolttoainetta käyttävien sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten (puupolttoainevoimala) sähkön markkinahinnan mukaan muuttuva tuki sekä metsähaketta polttoaineena käyttävien voimalaitosten (metsähakevoimala) päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuva tuki. Puupolttoainevoimaloiden tulee olla uusia, ja niiden kokonaistehon 0,1–10 MVA. Metsähakevoimaloiden kokonaistehon tulee olla vähintään 0,1 MVA, ja ne voivat saada tukea, vaikka kyseessä ei olisi uusi voimalaitos.

 

Tukea maksettaisiin enintään 12 vuotta voimalaitosta kohti. Tuulivoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella tuotetun sähkön tavoitehinta olisi 83,50 €/MWh. Tuulivoimalassa tuotetulle sähkölle tavoitehinta olisi kuitenkin aluksi 105,30 €/MWh.  Sähkön tuottajalle maksettaisiin syöttötariffina tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotus. Jos sähkön markkinahinta laskee alle 30 euroon megawattitunnilta, laskettaisiin erotus kuitenkin vain mainitun tuntihinnan perusteella.

 

Puupolttoainevoimalassa ja biokaasuvoimalassa tuotetulle sähkölle maksettaisiin lisäksi vakiona pysyvää lämpöpreemiota, jos lämpöä tuotetaan hyötykäyttöön ja voimalan kokonaishyötysuhde on riittävä. Puupolttoainevoimalan lämpöpreemio olisi 20 €/MWh ja biokaasuvoimalassa 50 €/MWh. Tuulivoimalassa ja biokaasuvoimalassa tuotetulle sähkölle maksettavien syöttötariffien kokonaismäärää rajoittaisi syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä määritelty sähkön tuotannon kokonaismäärä. Puupolttoainevoimalassa tariffijaksolta maksettavan syöttötariffin enimmäismäärä olisi 187 500 €. Metsähakevoimalassa maksettaisiin päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa syöttötariffia 0–18 €/MWh, ja sähkön tuottajalle maksettavien syöttötariffien kokonaismäärää rajoittaisi lisäksi syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä määritelty sähkön tuotannon kokonaismäärä.

 

Tariffijärjestelmän ulkopuolisille kiinteää tuotantotukea

 

Kiinteää sähkön tuotantotukea maksettaisiin tuulivoimalla, biokaasulla ja metsähakkeella tuotetulle sähkölle, jos kyseinen voimalaitos ei kuulu tai ole kuulunut syöttötariffijärjestelmään. Tukea maksettaisiin myös kierrätyspolttoaineella ja pienvesivoimalla tuotetulle sähkölle.

 

Tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetulle sähkölle tuki olisi 6,9 euroa megawattitunnilta, biokaasulla ja vesivoimalla tuotetulle sähkölle 4,2 euroa megawattitunnilta sekä kierrätyspolttoaineella tuotetulla sähkölle 2,5 euroa megawattitunnilta. Kiinteä sähkön tuotantotuki korvaisi nykyisen sähköverotuen.

 

Syöttötariffi laskettaisiin kolmen kuukauden tariffijaksoissa. Kiinteän sähkön tuotantotukea maksettaisiin kalenterivuoden aikana tuotetulle sähkölle, jos tuotannon määrä on vähintään 200 megawattituntia. Uusiutuvia energialähteitä koskevien sähkön tuotannon tukijärjestelmien hallinnoinnista vastaisi Energiamarkkinavirasto.

 

Syöttötariffi ja kiinteä sähkön tuotantotuki rahoitettaisiin valtion talousarviosta. Ehdotettuja tukijärjestelmiä on pidettävä valtiontukena. Euroopan unionin komission tulee hyväksyä tukijärjestelmät, ennen kuin ne otetaan käyttöön.

 

Syöttötariffi ja kiinteä sähkön tuotantotuki ovat keskeisiä, kun uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energian tuotantoa pyritään lisäämään EU-velvoitteen mukaisesti vuoteen 2020 yhteensä 38 terawattitunnilla.

 

Lisätiedot

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 010 606 2078

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4819

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs