Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Rikligt med idéer från kommuninvånarna om förnyande av kommunernas uppgifter

Valtiovarainministeriö

Rikligt med idéer från kommuninvånarna om förnyande av kommunernas uppgifter

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.10.2013 kl. 12:23
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Sammanlagt 743 besvarare förmedlade sina idéer till förnyandet av kommunernas uppgifter och förpliktelser i finansministeriets elektroniska enkät. Förslag begärdes från kommuninvånare, kommunala tjänsteinnehavare och kommunala beslutsfattare. Kommuninvånarna svarade ivrigast, antalet besvarare uppgick till över 500. Av svararna frågades åsikter om vilka uppgifter de kommande kommunerna borde ha och vilka som eventuellt kunde gallras bort. Samtidigt hörde man sig för ifall organisationers ansvar för serviceanordnandet kunde utökas. Svarstiden löpte ut den 11 oktober 2013.

Enkätsvaren analyseras under oktober, och en sammanfattning av svaren publiceras den 31 oktober 2013 på finansministeriets webbplats (www.kommureformen.fi) och i databanken för kommunstrukturreformer (www.kommunstrukturen.fi).

Enkäten anknyter till regeringens linjedragning enligt vilken kommunernas uppgifter och förpliktelser ska lättas i syfte att spara på omkostnaderna med en miljard euro före 2017. Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen glädjer sig över det stora antalet svar och kommuninvånarnas aktiva deltagande.

– Ett stort tack till alla aktiva medborgare för förslagen. Förslagen kommer nu att gås igenom och de kommer att ha en inverkan på det framtida beslutsfattandet, lovade Virkkunen.

– Kommunerna finns framför allt till för kommuninvånarna, och de agerar på invånarnas villkor. Medborgarnas insats är av högsta värde då välfärdssamhällets hållbarhet bedöms under de kommande åren. För att den högt uppskattade grundläggande servicen ska vara tillgänglig för alla även i fortsättningen måste den brokiga skaran av kommunala uppgifter och förpliktelser lättas, konstaterade Virkkunen.

Annanstans på webben

www.kommunreformen.fi
www.kommunstrukturen.fi

Ytterligare information

Elina Laavi, specialmedarbetare, tfn 040 708 2121
Hannele Savioja, finansråd, tfn 02955 30295
Saara Nevala, projektplanerare, tfn 02955 30532

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs