Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Regionala och lokala prioriteringar synligt framme i landsbygdutveckling

Maa- ja metsätalousministeriö

Regionala och lokala prioriteringar synligt framme i landsbygdutveckling

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.10.2015 kl. 10:15
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

I landsbygdsutvecklingen deltar en bred uppsättning aktörer såväl på lokal, regional som landsomfattande nivå. Jord- och skogsbruksministeriet har låtit göra en studie om effekterna av utvecklingsplanerna för de olika aktörer som var delaktiga i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013.

Enligt studien är regionala och lokala prioriteringar av stor betydelse i Finland eftersom områdena har själva fått bestämma om sina mål.
- Såsom det också står i studien kan de möjligheter till friheter och ansvar som ministeriet gett områdena ses som ett djärvt val. Ministeriet har vågat ge friheter och ansvar till dem som i praktiken arbetar med landsbygdsutveckling. I Finland sker landsbygdsutvecklingen just i områdena, och på den vägen vill vi också fortsätta, säger konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola på jord- och skogsbruksministeriet.

När man lägger tyngd på regionala och lokala prioriteringar, kan motsatsen vara att den strategiska övergripande synen på kärnområdena blir oklarare. När man i stället för ett regionalt perspektiv började se på utvecklingsplanerna ur den lokala synvinkeln, var planerna dock allt mer målmedvetna och innehöll ett programmässigt utvecklingsgrepp.    
- De lokala Leadergruppernas arbete är värdefullt enligt både de nationella som europeiska jämförelserna. Gruppernas ställning mellan de lokala aktörerna och förvaltningen är särskild, säger Sihvola. 

I regel är man på alla nivåer nöjd med programperioden 2007–2013, trots att analysen av studien var utmanande på grund av alla de olika målen och bristen på uppföljningsuppgifter. Det lyckade samarbetet har dock en klar koppling till resultaten.

Under den sju år långa programperioden har det skett många förändringar i omvärlden, den viktigaste är den globala ekonomiska nedgången. Landsbygdsutvecklarna har en allt viktigare roll i att skapa lokal livskraft och producera närtjänster. Man ska vara beredd på förändringar även i fortsättningen: invandring kan till exempel ge nya möjligheter i landsbygdsområdena.  

Studien, som gjordes av i samverkan av MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Avaintaito Osuuskunta Suomi och Ruraliainstitutet, bygger på närings-, trafik- och miljöcentralernas och Leadergruppernas regionala och lokala utvecklingsplaner för landsbygden 2007–2013 samt utfallet av planerna. Studiematerialet bestod också bl.a. av analyser av skriftligt material, intervjuer, enkäter och fyra ALPAKKA-läger.
 

Mer information:

Hela rapporten kan läsas på: http://www.mmm.fi/alueellisuus
Jord- och skogsbruksministeriet: konsultativa tjänstemannen Sanna Sihvola, tfn 0295 162 264,
fornamn.efternamn@mmm.fi
MDI: Design Director Janne Antikainen, tfn 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs