Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Regeringen föreslår ny lag om behandling av personuppgifter inom Tullen

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår ny lag om behandling av personuppgifter inom Tullen

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.01.2015 kl. 13:35
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 15 januari 2015 en proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen.

Den föreslagna lagen ersätter tullagens nuvarande bestämmelser om Tullens personregister, som upphävs i tullagen. I lagen föreskrivs noggrannare än tidigare om Tullens personregister och om behandlingen av personuppgifter. Utgångspunkten för propositionen är att avvikelser från personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet görs endast om detta är nödvändigt för att säkerställa tullverksamhetens effektivitet eller för att beakta bestämmelser om Europeiska unionens tull- eller andra informationssystem.

Avvikelser från dessa lagar görs närmast i fråga om bestämmelserna som gäller insamling och registrering av känsliga uppgifter, en registrerad persons rätt till insyn samt användning och utlämnande av personuppgifter. I lagen föreskrivs även om inrättande av personregister, registrens informationsinnehåll, den registeransvarige, hur länge informationen i personregistren ska bevaras samt om nationellt och internationellt utbyte av uppgifter .

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter inom Tullen och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet förenhetligas i syfte att förbättra myndighetssamarbetet, i synnerhet inom bekämpningen av tullbrott. Enligt den lag som föreslås ska Tullens brottsbekämpning i större utsträckning än nu kunna utnyttja polisens informationssystem. Tullen ges rätt att registrera observationer av brottslig verksamhet som gjorts av tullmän eller som anmälts till Tullen.

Genom den föreslagna lagen genomförs för Tullens del även Europeiska unionens råds rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom EU.

Informationssystemen och behandlingen av uppgifter i samband med dem ska uppfylla de i lag föreskrivna förutsättningarna och kraven inom fyra år efter att lagen trätt i kraft.

Den nya lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Ytterligare information ges av konsultative tjänstemannen Jere Lumme, jere.lumme@vm.fi.

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs