Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Regeringen föreslår en ny lag om brottsbekämpning inom tullen

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår en ny lag om brottsbekämpning inom tullen

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.09.2014 kl. 13:57
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 25 september en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om brottsbekämpning inom Tullen.

I propositionen föreslås att bestämmelserna som gäller Tullens brottsbekämpningsuppgifter skulle anges i en skild lag. Den nya lagen ska innehålla exaktare och mera täckande bestämmelser om Tullens nuvarande brottsbekämpningsbefogenheter och fästa ännu noggrannare uppmärksamhet vid regleringen som gäller skyddet av grund- och mänskliga rättigheter. 

Tullen ska fortfarande vara en förundersökningsmyndighet som utreder tullbrott, och som tillämpar förundersöknings-  och tvångsmedelslagarna. Propositionen har ett samband med totalrevision av förundersöknings-, tvångsmedels- och polislagarna, vilket trädde i kraft den 1 januari 2014, och den avses uppdatera lagstiftningen som gäller Tullens brottsbekämpning så att den är förenlig med ändringarna i de ovan nämnda lagarna.

Bestämmelser om Tullens brottsbekämpningsuppgifter har tidigare funnits i tullagen (1466/1994) som gäller Tullens alla uppgifter. Tullagen ska fortfarande förbli en allmän lag som reglerar Tullens administrativa verksamhet och som fortfarande till vissa delar också skulle komplettera regleringen av Tullens brottsbekämpningsbestämmelser.

Tullens nya befogenheter

Tullens befogenheter i anslutning till hemlig informationsinsamling vid brottsbekämpning föreslås bli utvidgade i någon mån. Som nya befogenheter föreslås rätten att använda täckoperationer och bevisprovokation genom köp samt styrd användning av informationskällor, vilka i gällande lagstiftning uteslutande begränsats som polisåtgärder. För det praktiska genomförandet av täckoperation och bevisprovokation genom köp svarar polisen på begäran från Tullen, med undantag för täckoperationer och bevisprovokation genom köp som sker uteslutande i datanät, vilka Tullen kunde utföra självständigt efter ett beslut från centralkriminalpolisen. Täckoperationer och bevisprovokation genom köp som sker uteslutande i datanät skulle förbättra Tullens möjligheter att bekämpa den ständigt ökande olagliga införseln av olagliga produkter som beställs via internet. 

Effektivare samarbete

Täckoperationer och bevisprovokationer genom köp som görs i syfte att förhindra eller utreda tullbrott genomförs av polisen och med polisens resurser på Tullens vägnar. Chefen för Tullens brottsbekämpning ska fatta ett beslut om inledandet av en täckoperation eller bevisprovokation genom köp, och göra en tillbörlig begäran till polisen. Polisen ska sedan i praktiken avgöra det praktiska genomförandet av täckoperationen eller bevisprovokationen genom köp med sin egen organisation och sina tillgängliga resurser. Informationen som erhålls med hjälp av täckoperationer eller bevisprovokation genom köp överlämnas sedan till Tullen för att förhindrande eller utredning av tullbrott.

Den föreslagna lagen skulle även i fortsättningen säkerställa effektiva verksamhetsbetingelser för Tullens brottsbekämpning i en kontinuerligt föränderlig och utmanande verksamhetsomgivning. Lagen skulle dessutom effektivisera samarbetet och informationsväxlingen mellan Tullen och polisen, liksom även koordineringen av brottsbekämpningsåtgärderna. 

Den nya lagen om brottsbekämpning vid Tullen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Förfrågningar:

Jere Lumme, konsultativ tjänsteman, etunimi.sukunimi@vm.fi, tfn 02955 30041

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs