Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Precisering: Hartikainen har inte ingripit i den utnämnande partens övervägande vid anställandet av makan

Valtiovarainministeriö

Precisering: Hartikainen har inte ingripit i den utnämnande partens övervägande vid anställandet av makan

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.02.2015 kl. 15:55
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet vill fästa uppmärksamhet vid den inkorrekta tolkningen i media av slutrapporten från Tullens utredningsgrupp. I motsats till vad som påståtts i offentligheten har Tullens tjänstlediga generaldirektör Antti Hartikainen enligt rapporten inte befattat sig med det självständiga Östra tulldistriktets beslut att anställa hans maka, även om han på ett klandervärt sätt deltagit i diskussionen om anställning av makan med representanter för Tullens centralförvaltning. Denna diskussion har emellertid inte haft något samband med anställningsbeslutet. 

Rapporten från Tullens utredningsgrupp (19.1.2015) s. 15:

Utredningen som utredningsgruppen erhållit antyder att Antti Hartikainen i egenskap av generaldirektör för Tullen deltagit i en diskussion vid en tillställning som ordnades den 3 september 2012, och där man behandlat rekryteringen av hans maka. Ärendet har sedan dess även diskuterats per e-post. Antti Hartikainen borde enligt utredningsgruppens bedömning i egenskap av generaldirektör helt ha avhållit sig från att diskutera frågor som gäller makan. Utredningsgruppen anser att Antti Hartikainens förfarande inte varit helt acceptabelt till denna del.    

Beslutet om att utnämna generaldirektör Antti Hartikainens maka till Östra tulldistriktets tåggrupp i Vainikkala för perioden 22.10.2012-31.3.2013 fattades av Östra tulldistriktet, som var behörig i ärendet. Antti Hartikainen har enligt uppgifterna som utredningsgruppen erhållit i samband med sitt arbete inte ingripit i den utnämnande myndighetens överväganden.

Rapport av utredningsgruppen för Tullen 19.1.2015 (på finska)

Tullen är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet svarar för resultatstyrningen av Tullen. Ministrarnas arbetsfördelning ändrades den 26 september 2014 så att minister Päivi Räsänen nuförtiden svarar för Tullärenden vid finansministeriet.

Förfrågningar: Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 02955 30221, liinu.lehto@vm.fi

Soili Haverinen, minister Räsänens specialmedarbetare, gsm. 050 4560982, soili.haverinen@intermin.fi

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs