Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Partisekreterarna föreslår ökad öppenhet i kommunal partifinansiering

Valtiovarainministeriö

Partisekreterarna föreslår ökad öppenhet i kommunal partifinansiering

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.12.2013 kl. 11:04
Utgivare: Valtiovarainministeriö

En kommitté som består av riksdagspartiernas partisekreterare upplever det nuvarande kommunala partifinansieringssystem som baserar sig på förtroendevaldas avgifter som fungerande. Det viktigaste verktyget inom lokal partifinansiering är avgifterna som tas ut från kommunala förtroendevaldas mötesarvoden, och som ofta även kallas partiskatt.

Finansieringen transparens borde enligt kommittén förbättras trots det. Kommittén föreslår att en bestämmelse som förpliktar kommunen till att ange beloppet av de årliga förtroendevaldas avgifter som betalats fullmäktigegrupperna och partierna skulle intas i kommunallagen. Direkt stöd som beviljats fullmäktigegrupperna ska enligt förslaget också meddelas. Rapporteringen kan ske i samband med bokslutet eller på något annat sätt som kommunen beslutat. Kommunerna uppmuntras också till att stödja fullmäktigegruppernas verksamhet på det sätt som avses i lagen. Allt stöd ska vara transparent och jämlikt.

Till kommunallagen fogades 2006 en bestämmelse om fullmäktigegrupper och stödjandet av dem. En kommun kan med stöd av bestämmelsen stödja fullmäktigegruppernas verksamhet samt åtgärder med vilka fullmäktigegrupperna främjar kommuninvånarnas delaktighets- och påverkningsmöjligheter. Stöd kan beviljas både för organisering och utveckling av fullmäktigegruppens interna verksamhet och för sådan verksamhet som riktas till kommuninvånarna.

Finansministeriet tillsatte i juni en kommitté i anslutning till beredningen av totalrevisionen av kommunallagen. Kommittén föreslog i oktober 2013 att kommunalvalen och presidentvalen skulle flyttas till ett s.k. demokrativeckoslut i april. Kommitténs förslag, vilka har ett samband med kommunallagen, föreslås bli tagna i beaktande vid totalrevisionen av kommunallagen som är under beredning.

Kommitténs förslag för kommunalvalens del (pressmeddelande 25.10.2013)

Förfrågningar: Kommitténs ordförande, partisekreteraren Taru Tujunen, Nationella samlingspartiet r.p., tfn 020 748 8474.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs