Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Påminnelse om begränsad införsel särskilt gällande resanden från Ryssland

Tulli

Påminnelse om begränsad införsel särskilt gällande resanden från Ryssland

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.12.2014 kl. 10:56
Utgivare: Tulli

Införsel av kött och köttprodukter samt mjölk och mjölkprodukter från Ryssland är förbjudet. Resande får föra in högst 20 kg fiskeriprodukter per person eller en rensad fisk oberoende av hur mycket den väger. Honung, fågelägg, ostron, snäckor, sniglar osv. högst 2 kg per person. Högst 125 gram störkaviar per person får föras in utan CITES-tillstånd.

Införseln av sällskapsdjur, dvs. hundar och katter omfattas av många begränsningar. Högst fem sällskapsdjur får föras in och många importkrav måste uppfyllas (= godkända införselställen, identitetsmärkning, rabiesvaccination och eventuellt serologiskt test, medicinering mot echinococcos för hundar, pass för sällskapsdjur eller veterinärintyg).

Resanden får för personligt bruk föra in läkemedel för högst tre månaders förbrukning. För läkemedel som kräver recept ska resanden kunna uppvisa receptet eller ett läkarintyg på att läkemedelspreparatet är personens egen medicinering. Veterinärmedicinska läkemedelspreparat som endast används till behandling av sällskapsdjur, får föras in i en mängd som motsvarar högst en månads förbrukning och de veterinärmedicinska läkemedelspreparaten får inte innehålla narkotiska ämnen. Preparaten måste införas samtidigt med det djur som ska behandlas.

Det är förbjudet att föra in knogjärn, stiletter, kaststjärnor, eggvapen som maskerats som andra föremål, förlamande elvapen, elbatonger, fjäderbatonger samt precisionsslangbågar och precisionsslungor.

Import av fyrverkeripjäser förutsätter att man har ett importtillstånd från TUKES. En privatperson kan inte få något sådant tillstånd vilket innebär att import av fyrverkeripjäser från Ryssland inte är möjligt.

En person som har med sig minst 10 000 euro i kontanter ska göra en skriftlig anmälan om detta till Tullen vid ankomst till EU-området eller när hen lämnar EU-området. Det är endast frågan om en deklarationsskyldighet som i sig varken förbjuder eller begränsar införsel eller utförsel av kontanter.

Du kan föra in alkoholdrycker från Ryssland för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

4 liter icke-mousserande viner (röd-, vit- och rosévin) OCH
16 liter öl
Samt:
1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) ELLER
2 liter alkoholdrycker (högst 22 %) såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin)

Alkoholinförsel är också tidsbegränsad vilket innebär att om du är bosatt i Finland, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), får du föra in alkohol i landet endast om resan har varat längre än 20 timmar. Från en resa som varar under 20 timmar får alkoholdrycker inte medföras ens genom att betala skatterna för dem. Om du är bosatt utanför EES, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland, får du föra in alkohol i landet endast om du ska stanna i Finland längre än 72 timmar. Om du bara reser via Finland (genomresa) gäller den här begränsningen inte.

Du kan föra in tobaksprodukter från Rysslad för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

200 cigaretter ELLER 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
50 cigarrer ELLER 250 gram pip- och cigarettobak

Tobaksprodukterna ska ha förpackningsmärkningar på finska och svenska som varnar för hälsoriskerna. Om förpackningsmärkningarna avviker från det ovan nämnda får man till Finland för eget bruk inte medföra mer än 200 cigaretter, 50 cigarrer, 100 cigariller och 250 gram pip- och cigarettobak, inte ens genom att betala skatterna.

Mera information: Jarkko Keskinen, tfn 040 332 2570

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs