Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Palkkatukityöllistämiseen uudet säännöt

Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukityöllistämiseen uudet säännöt

Julkaistu: 17.12.2009 klo 14:09
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitus esittää 17.12.2009, että julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja eräitä muita lakeja muutetaan. Suurimmat muutokset koskisivat järjestöjen ja säätöiden palkkatukityöllistämistä, työssäkäyntialuetta ja työllistymissuunnitelmaa. Esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 22.12.2009.

Hallitus esittää 17.12.2009, että julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja eräitä muita lakeja muutetaan. Suurimmat muutokset koskisivat järjestöjen ja säätöiden palkkatukityöllistämistä, työssäkäyntialuetta ja työllistymissuunnitelmaa. Esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 22.12.2009.

 

Hallitus ehdottaa, että palkkatuki myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle joko yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen säännösten mukaisena tukena tai de minimis-tukena. Starttiraha ehdotetaan myönnettäväksi de minimis -tukena. Ehdotuksella täytetään EU:n valtiontukisäädökset.

 

Suurin osa järjestöistä saa myös tulevaisuudessa palkkatukea pääsääntöisesti kuten ennenkin. Valtaosa järjestöistä ei harjoita elinkeinotoimintaa.

 

- Moni työtön on saanut työtä järjestöjen avulla. Lakiesityksen valmistelussa on lähdetty siitä, että järjestöjen tekemä hyvä työ ja mahdollisuudet työllistää ihmisiä eivät vaarannu, työministeri Anni Sinnemäki toteaa.

 

- Uudistuksen herkin kohta on kentällä tapahtuva elinkeinotoiminnan harjoittamisen määrittely. Ehdotus jättää harkintavaltaa TE-toimistoille. Ne arvioivat toiminnan luonnetta tapauskohtaisesti. Te-toimistot tullaan ohjeistamaan lain tulkinnasta tältä osin kevään aikana, Sinnemäki jatkaa.

 

Eniten muutokset vaikuttaisivat niihin kilpailuolosuhteissa maksullisia tuotteita ja palveluja tuottaviin yhdistyksiin ja säätiöihin, jotka ovat nykyisin voineet kattaa työntekijän palkkauskustannukset kokonaan palkkatuella.

 

Esityksen mukaan yksityinen työvoimapalvelua harjoittava yritys voisi edelleensijoittaa palkkatuetussa työssä olevia työntekijöitään muille työnantajille. Nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi palkkatuen ehtoja ehdotetaan määräaikaisesti lievennettäviksi alle 25-vuotiailla.

 

Työssäkäyntialueeksi 80 kilometriä asuinpaikasta

 

Työttömyysturvalaissa säädettyä työssäkäyntialueen määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että työssäkäyntialueet määräytyisivät kilometripohjaisesti. Aikaisemmin työssäkäyntialue määräytyi kuntapohjaisesti.

 

Henkilön työssäkäyntialue olisi hänen asuinpaikastaan 80 kilometrin etäisyydelle ulottuva alue. Tosiasialliset kulkuvaikeudet ja työmatkaan käytettävä aika huomioitaisiin laissa säädetyin edellytyksin pätevänä syynä kieltäytyä työssäkäyntialueen sisällä tarjotusta työstä.

 

Hallitus esittää myös, että työ- ja elinkeinotoimisto arvioisi työnhakijan palvelutarpeen ja laatisi hänen kanssaan työllistymissuunnitelman kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta.

 

Työnhakijaksi rekisteröitymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että työnhakijaksi rekisteröidyttäisiin ensisijaisesti sähköisesti verkkopalvelun kautta. Myös ulkomaalaisen mahdollisuuksia rekisteröityä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ehdotetaan laajennettavaksi.

 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.5.2010.

 

Lisätiedot:

erityisavustaja Elina Moisio, TEM, p. 050 396 0006

hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, p. 010 60 49011 (palkkatuki)

ylitarkastaja Tiina Korhonen, TEM, p. 010 60 49048 (palveluprosessi ja työssäkäyntialueet)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs