Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöistä tulossa kansalliset säädökset

Maa- ja metsätalousministeriö

Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöistä tulossa kansalliset säädökset

Tiedote.
Julkaistu: 21.01.2014 klo 14:51
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille asetusehdotuksen, joka koskee elintarviketietojen antamista kuluttajille. Kyseessä on kansallinen säädös pakkaamattomien elintarvikkeiden ja ammattikeittiöissä tarjoiltavien elintarvikkeiden kuluttajille näkyvistä merkinnöistä.

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskeva EU-lainsäädäntö on uudistettu elintarviketietoasetuksella (EU 1169/2011). Se ei kuitenkaan kata pakkaamattomien ja ammattikeittiöiden kautta tarjoiltavien elintarvikkeiden merkintöjä, joten niitä varten tehdään nyt kansalliset säännökset siitä, mitä tietoja loppukäyttäjälle on annettava ja miten.

– Tietojen antamiseen pakkaamattomista elintarvikkeista liittyy monenlaisia haasteita. Lausuntokierrokselle lähetetyssä asetusluonnoksessa pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavia tietoja on arvioitu riskiperusteisuuden näkökulmasta, kertoo lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hänen mukaansa on tärkeää varmistaa kuluttajien riittävä tiedonsaanti ja kuluttajansuojan korkea taso. Samaan aikaan on varmistettava, että elintarvikealan toimijat pystyvät noudattamaan vaatimuksia ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja että vaatimusten noudattamista on mahdollista valvoa.

Alkuperämaa ilmoitettava kuten pakatuistakin elintarvikkeista

Elintarviketietoasetuksessa luetellut allergiaa aiheuttavat aineet on ilmoitettava kuluttajalle kaikista elintarvikkeista aina. Asetusluonnoksen mukaan elintarvikkeen alkuperämaa pitää ilmoittaa pakkaamattomista ja ammattikeittiöiden tarjoilemista elintarvikkeista samassa laajuudessa kuin pakatuista elintarvikkeista.

– Viime kesänä teettämämme tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat varsin kiinnostuneita siitä, missä ruoka on tuotettu ja tehty ja minkälaisen reitin se on kulkenut ruokapöytään, Haikonen perustelee alkuperämaamerkintäesitystä.

Pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittaisiin ravintosisällön osalta ainoastaan kansanterveyden kannalta olennaisimmat tiedot, koska elintarvikkeen ravintosisällön määrittäminen on monimutkaista. Juustoista, makkaroista ja lihaleikkeleistä tulisi ilmoittaa rasvan ja suolan määrä ja ruokaleivästä suolan määrä.

Suolamerkinnät säilytetään

Suomessa on vuosikymmenien ajan ollut suolapitoisuuden ilmoittamista koskevia säännöksiä.

– Merkintöjen on todettu auttaneen kuluttajaa tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja ja kannustaneen elintarviketeollisuutta alentamaan elintarvikkeiden suolapitoisuuksia. Kansallisen ”voimakassuolainen” merkinnän säilyttäminen on edelleen perusteltua, koska suomalaisten suolansaanti on pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen kääntynyt viime vuosien aikana nousuun ja verenpainetasojen myönteinen kehitys on päättynyt, Haikonen toteaa.

Asetusluonnoksen mukaan merkintä voimakassuolaisuudesta vaadittaisiin elintarvikeryhmissä, jotka ovat keskeisiä suolan lähteitä. Viljatuotteilla ja erityisesti ruokaleivällä on merkittävä osuus suomalaisten päivittäisessä ruokavaliossa ja sitä kautta keskeinen osuus suolan saannissa. Tästä syystä ruokaleipien, näkkileipien sekä aamiaisviljavalmisteiden raja-arvoja merkintävelvoitteelle on alennettu.

Tieto annettava yleensä kirjallisesti

Pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavat tiedot pitäisi lähtökohtaisesti antaa kirjallisesti. Tiedot voisi myös antaa suullisesti edellyttäen, että kuluttajalle annetaan elintarvikkeen luovutuspaikassa selkeästi tieto siitä, että tiedot saa pyydettäessä.

Keskustelua pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavista tiedoista käytiin vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön johdolla yhdessä keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Keväällä 2013 ministeriö tilasi TNS Gallup Oy:ltä kuluttajakyselyn, jossa selvitettiin, mitä tietoja kuluttajat odottavat saavansa ja pitävät tärkeinä elintarvikkeista ja millä tavalla tietoa toivotaan annettavan erilaisissa tilanteissa.

Kuluttajakyselyn tulosten mukaan kuluttajia kiinnostavat pääsääntöisesti samat asiat riippumatta siitä, onko elintarvike pakattu vai pakkaamaton. Tulokset osoittivat myös, että vaikka kuluttajat haluavat tietoja pakkaamattomien elintarvikkeiden koostumuksesta ja muista ominaisuuksista, harva on valmis maksamaan siitä.

MMM:n tiedote 31.7.2013: Pakkaamattomista elintarvikkeista säädetään jatkossa kansallisesti

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 16 2438
etunimi.sukunimi@mmm.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs