Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Opiskelijat selvittivät: Ehdokkaille maistuu YTHS, maksuton koulutus ja opintotuki - ja liki kaikki vastustavat koulutusleikkauksia

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Opiskelijat selvittivät: Ehdokkaille maistuu YTHS, maksuton koulutus ja opintotuki - ja liki kaikki vastustavat koulutusleikkauksia

Tiedote.
Julkaistu: 13.04.2015 klo 10:29
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 13.4.2015

Vapaa julkaistavaksi (Pressmeddelande finns på svenska nedan.)

Murskaenemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on opiskelijoiden tavoitteiden takana. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liiton - SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa tekemään kyselyyn vastasi 73 % kaikista eduskuntapuolueiden ehdokkaista, 1083 henkilöä.

91,5 % vastanneista ehdokkaista on sitä mieltä, että koulutuksen rahoituksesta ei tule leikata enää yhtään. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palveluiden laajentamista yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoille kannattaa 85,1 % vastanneista. Vastaajista 88 % haluaa säilyttää opintotuen nykymuotoisena.

Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat ovat tyytyväisiä ehdokkaiden opiskelija- ja koulutusmyönteisyyteen. He toivovat tulevasta vaalikaudesta edellistä parempaa: opiskelijoille rauhaa opiskella ja valmistua.

“Nykyopiskelijoiden vastuulla ei ole enempää eikä vähempää kuin pelastaa Suomi. Pidetään nyt huoli opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksista, toimeentulosta ja terveydestä, niin meillä on hyvinvointivaltio tulevaisuudessakin”, puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOk) muistuttavat.

Vastanneista  ehdokkaista yli puolet, 56,5 %, haluaa koulutuksen säilyvän maksuttomana kaikille opiskelijoille, kansalaisuudesta riippumatta. Suomalaisille ja Euroopan unionin alueelta tuleville opiskelijoille maksutonta koulutusta kannattaa 93,4 % vastaajista.

Puheenjohtajat Jari Järvenpää (SYL) ja Joonas Peltonen (SAMOK) toivovat, että maksujen kannattajat vielä tarkistaisivat kantaansa EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden osalta. Opiskelijajohtajien mukaan Suomi tarvitsee osaajatuontia, ja maksuttoman koulutuksen tarjoaminen on kannattava investointi.

“Meillä on puoluepoliittiset rajat ylittävä, yhteinen näkemys siitä, että koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu parhaiten pitämällä koulutus maksuttomana, jolloin se on jokaisen nuoren ulottuvilla. Kilpailukykyä saamme rutkasti lisää säilyttämällä koulutuksen maksuttomana myös EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tuleville, ja helpottamalla byrokratiaa Suomeen jäämisessä valmistumisen jälkeen”, Joonas Peltonen (SAMOK) ja Jari Järvenpää sanovat.

Ehdokkaiden soittokierroksen tarkemmat, puoluekohtaiset tulokset:

http://www.koulutuslupaus.fi/?attachment_id=1413

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jari Järvenpää (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Puheenjohtaja Joonas Peltonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi

---
Taustaa:

SYL:n ja SAMOKin yhdessä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa ehdokkaiden soittokierros on toteutettu maalis-huhtikuun aikana. Soittokierroksen kohteena olivat eduskuntapuolueiden ehdokkaat kaikista vaalipiireistä. Kyselyssä tavoiteltiin 1482 ehdokasta ja heistä tavoitettiin 1083 ehdokasta.

Näitä kysyttiin:

“Korkeakoulutuksen rahoituksesta on neljän vuoden aikana arvioiden mukaan leikattu yli 400 miljoonaa. Oletko sitä mieltä että korkeakoulutuksen julkisesta rahoituksesta ei tule enää seuraavalla hallituskaudella leikata? ”

“Tuleeko korkeakoulutus säilyttää jatkossa maksuttomana kaikille?”

“Tulisiko Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) asema turvata sote- ja rahoitusuudistuksessa?”

“Tulisiko YTHS mielestäsi laajentaa AMK opiskelijoille?”

“Pitäisikö opintotuki säilyttää nykymallisena, opintorahapainotteisena?”

“Pitäisikö opiskelijan perheellisyys ottaa huomioon opintotuessa?”

#Koulutuslupaus on korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja. Kampanjan neljä kärkitavoitetta ovat:

1. Koulutus on maksutonta.

2. YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille.

3. Opintotukea ei heikennetä.

4. Koulutuksesta ei leikata.

Sosiaalisessa mediassa: #koulutuslupaus

koulutuslupaus.fi

Facebook-sivu: facebook.com/koulutuslupaus

Ehdokkaiden soittokierros on osa korkeakouluopiskelijoiden #koulutuslupaus-kampanjaa. Jo aiemmin maaliskuun puolella SYL ja SAMOK julkaisivat erillisen, puolueille tehdyn kyselyn tulokset. Myös puoluekyselyssä opiskelijoiden tavoitteille oli laaja kannatus. SYL:n ja SAMOKin puoluekyselyn tulokset (julkaistu 25.3.):
http://www.syl.fi/2015/03/25/eduskuntapuolueet-haluavat-ythsn-ammattikorkeakouluopiskelijoille/?lan=finnish

---------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande 13.4.2015

Får publiceras

Studerandena utredde: Kandidaterna gillar SHVS, den avgiftsfria utbildningen och studiestödet – nästan alla motsätter sig nedskärningar inom utbildningen

En klar majoritet av riksdagsvalkandidaterna står bakom studerandenas målsättningar. Enkäten som genomfördes av Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK tillsammans med student- och studerandekårerna besvarades av 73 % av alla riksdagspartiers kandidater, 1083 personer.

91,5 % av dem som deltog tyckte att inga fler nedskärningar ska göras på utbildningens finansiering. Dessutom är 85,1 % av deltagarna för att utvidga Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS till att förutom universitetsstuderande även omfatta yrkeshögskolestuderande. 88 % av deltagarna vill bevara studiestödet i sin nuvarande form.

Studerandeorganisationernas ordförande är nöjda över hur positivt inställda kandidaterna är till studerandena och utbildningen. De hoppas att den kommande valperioden ska bli ännu bättre: att studerandena lämnas i fred för att studera och bli färdiga.

"De nuvarande studerandena har på sitt ansvar att rädda Finland, varken mer eller mindre. Nu ska vi ta hand om studerandenas studiemöjligheter, utkomst och hälsa, så att vi har en välfärdsstat även i framtiden", säger ordförandena Jari Järvenpää (FSF) och Joonas Peltonen (SAMOK).

Av kandidaterna som deltog vill över hälften, 56,5 %, att utbildningen ska förbli avgiftsfri för alla studerande oberoende av nationalitet. 93,4 % av deltagarna är för en avgiftsfri utbildning för finländare och EU-medborgare.

Ordförandena Jari Järvenpää (FSF) och Joonas Peltonen hoppas att de som är för terminsavgifter ännu ska tänka om för de studerandes del som kommer från länder utanför EU och EES. Enligt studerandeledarna behöver Finland expertimport, och att erbjuda avgiftsfri utbildning är en lönsam investering.

"Vi har en gemensam, partiöverskridande vision om att den utbildningsmässiga jämställdheten förverkligas bäst genom att låta utbildningen förbli avgiftsfri, så att varje ung person har tillgång till utbildning. Vår konkurrenskraft blir rejält bättre genom att bevara den avgiftsfria utbildningen även för dem som kommer från länder utanför EU och EES och genom att förenkla byråkratin för att bli kvar i Finland efter att ha tagit sin examen", säger Joonas Peltonen (SAMOK) och Jari Järvenpää.

Mer detaljerade resultat från rundringningen för varje parti:

http://www.koulutuslupaus.fi/?attachment_id=1413

Ytterligare information:

Ordförande Jari Järvenpää (FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

---

Bakgrund:

Rundringningen till kandidaterna som FSF och SAMOK genomförde tillsammans med student- och studerandekårerna gjordes under mars och april. Målet för rundringningen var att nå regeringspartiernas kandidater i alla valkretsar. Under rundringningen försökte man nå 1482 kandidater, och av dem nådde man 1083 kandidater.

Frågorna var:

“Det uppskattas att det under fyra år gjorts nedskärningar inom utbildningen om över 400 miljoner. Tycker du att man inte längre ska skära ner på utbildningens offentliga finansiering under nästa regeringsperiod? ”

"Ska högskoleutbildningen även i fortsättningen vara avgiftsfri för alla?"

"Borde Studenternas hälsovårdsstiftelses framtid tryggas under vård- och finansieringsreformen?"

"Tycker du att SHVS borde utvidgas till att även omfatta YH-studerandena?"

"Tycker du att studiestödet borde bibehållas som det är nu, med betoning på studiepenning?"

"Borde man i studiestödet beakta om studeranden har familj?"

Utbildningslöftet är högskolestuderandenas riksdagsvalkampanj. Kampanjens fyra huvudmål är:

1. Avgiftsfri utbildning.

2. SHVS för alla högskolestuderande.

3. Studiestödet försvagas inte.

4. Inga nedskärningar inom utbildningen.

I de sociala medierna: #koulutuslupaus

koulutuslupaus.fi

Facebook-sida: facebook.com/koulutuslupaus

Rundringningen till kandidaterna är en del av högskolestuderandenas kampanj Utbildningslöftet. Redan i mars publicerade FSF och SAMOK resultaten från en skild enkät som gjordes med partierna. Även i partienkäten fick studerandenas mål ett brett understöd. Resultaten från FSF:s och SAMOKs partienkät (publicerades 25.3):
http://www.syl.fi/2015/03/25/riksdagspartierna-vill-att-shvs-ska-omfatta-aven-yrkeshogskolestuderande/?lan=swedish

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs