Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Minister Virkkunen: Effektivare och användarvänligare offentliga tjänster med hjälp av servicekanalen

Valtiovarainministeriö

Minister Virkkunen: Effektivare och användarvänligare offentliga tjänster med hjälp av servicekanalen

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.01.2014 kl. 14:11
Utgivare: Valtiovarainministeriö

”Målsättningen om utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik som regeringen fastslagit i sitt strukturpolitiska program tar ett stort steg framåt i år då den nationella servicekanalen börjar konstrueras och tas i bruk. Elektroniska tjänster är förutom effektiva, även ofta det bekvämaste sättet för kunderna”, sade förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen i sitt tal vid den estniska ambassaden på onsdagen. 

Vid seminariet behandlades den nationella servicekanal som utvecklas som bäst och elektroniska tjänster, samt samarbetet mellan Finland och Estland inom utvecklandet av den offentliga förvaltningens ICT-handlingsmodeller. Virkkunen diskuterade i samband med seminariet med Estlands ekonomi- och kommunikationsminister Juhan Parts om möjligheterna med utnyttjandet av ICT.

Den nationella servicekanalen är ett projekt som syftar till att skapa ett underlag för smarta, nya slags tjänster. Förutom servicekanalen utvecklas en modell för nationell elektronisk identifiering som möjliggör nya slags lättanvända elektroniska identifieringsverktyg inom offentliga tjänster. I fortsättningen ska det bl.a. bli möjligt att låna böcker från bibliotek genom mobilidentifikation. Avsikten är att servicekanalen skulle vara i kundbruk från och med ingången av 2015.

”Varje finländare äger även i fortsättningen själv sina uppgifter och beslutar vilka uppgifter olika aktörer och parter kan få tillgång till. Elektronisk identifiering och tillhörande datasäkerhetsrisker väcker ofta diskussion. Därför är säkerheten ett centralt värde vid utvecklandet av den nationella servicekanalen”, påminner Virkkunen.

Även om den nationella servicekanalen primärt är ett projekt för finländska aktörer har det också gjort det möjligt att intensifiera samarbetet med Estland. Finland har kommit överens med Estland om att utnyttja färdiga och fungerande komponenter i Estlands X-road-servicekanal, vilket för sin del påskyndar ibruktagandet servicekanalen. Finlands och Estlands statsministrar undertecknade ett samarbetsprotokoll som stakar ut riktlinjer för samarbetet inom utvecklandet av elektroniska tjänster.        

 ”Detta är ett unikt läge för både Estland och Finland att ta lärdom från varandras förfaringssätt. Informationsförvaltningen är en bransch där det sällan finns en enda lösning till utmaningarna. Genom samarbete kan vi både utnyttja den expertis som finns i båda länderna och uppnå allt bättre resultat”, bedömde förvaltnings- och kommunminister Virkkunen.

Förfrågningar:

Sini Korpinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 5749 514

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunalekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs