Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Metsäkeskusten sähköinen asiointi etenee- metsävaratiedon keruu ja rahoitushakemusten käsittely sähköistyvät

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäkeskusten sähköinen asiointi etenee- metsävaratiedon keruu ja rahoitushakemusten käsittely sähköistyvät

Julkaistu: 27.04.2010 klo 11:54
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Huhtikuun lopulla otetaan kaikissa metsäkeskuksissa käyttöön uusi metsävaratiedon keruujärjestelmä. Uuden Aarni -järjestelmän käyttöönotto on ensimmäinen osa mittavaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja metsäkeskusten yhdessä toteuttamaa metsäkeskusten sähköisen asioinnin kehittämishanketta. Metsävaratiedon keruu perustuu tulevaisuudessa laserkeilaukseen, ilmakuvauksiin ja näitä täydentävään maastotyöhön. Metsäkeskukset keräävät vuosittain n. 950 000 hehtaaria metsävaratietoa. Uudella menetelmällä on tavoitteena nostaa keruumäärä 1,5 miljoonaan hehtaariin. Tietoa on tarkoitus myös pitää ajantaisena nykyistä kattavammin. Ajantasainen metsävaratieto on pohjana metsien käytön ja hoidon suunnittelussa sekä metsänomistajien neuvonnassa. Se muodostaa myös pohjan metsänomistajien sähköisille asiointipalveluille. Metsävaratietoa voidaan siirtää ja luovuttaa maanomistajan luvalla. Uuden järjestelmän mukaista metsävaratietoa tuotetaan siten, että ensi vaiheessa vuosina 2010-2011 on tarkoitus keilata ja kuvata n. 10% yksityismetsien pinta-alasta.

Huhtikuun lopulla otetaan kaikissa metsäkeskuksissa käyttöön uusi metsävaratiedon keruujärjestelmä. Uuden Aarni -järjestelmän käyttöönotto on ensimmäinen osa mittavaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja metsäkeskusten yhdessä toteuttamaa metsäkeskusten sähköisen asioinnin kehittämishanketta. Metsävaratiedon keruu perustuu tulevaisuudessa laserkeilaukseen, ilmakuvauksiin ja näitä täydentävään maastotyöhön. Metsäkeskukset keräävät vuosittain n. 950 000 hehtaaria metsävaratietoa. Uudella menetelmällä on tavoitteena nostaa keruumäärä 1,5 miljoonaan hehtaariin. Tietoa on tarkoitus myös pitää ajantaisena nykyistä kattavammin. Ajantasainen metsävaratieto on pohjana metsien käytön ja hoidon suunnittelussa sekä metsänomistajien neuvonnassa. Se muodostaa myös pohjan metsänomistajien sähköisille asiointipalveluille. Metsävaratietoa voidaan siirtää ja luovuttaa maanomistajan luvalla. Uuden järjestelmän mukaista metsävaratietoa tuotetaan siten, että ensi vaiheessa vuosina 2010-2011 on tarkoitus keilata ja kuvata n. 10% yksityismetsien pinta-alasta.

Samaan aikaan otetaan käyttöön kestävän metsätalouden rahoitushakemusten (kemera) sähköinen lähetys ja vastaanotto. Palvelu tulee ensi vaiheessa käyttöön metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten välillä nuoren metsän hoito- ja energiapuuhankkeille, mutta sitä on tarkoitus myöhemmin laajentaa myös muille toimijoille ja muihin kemera-työlajeihin.

Vastaava palvelu on ollut jo muutaman vuoden käytössä metsänkäyttöilmoitusten ja taimikon perustamisilmoitusten osalta. Tällä hetkellä jo yli 70% metsänkäyttöilmoituksista toimitetaan ja vastaanotetaan sähköisesti. Tavoite on päästä ilmoitusten ja hakemusten osalta yli 80 prosentin sähköistykseen seuraavan 3-5 vuoden aikana. Metsäkeskukset käsittelevät vuosittain lähes 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja 50 000 rahoitushakemusta, joten sähköisen asioinnin kasvulla on huomattava merkitys asiakaspalvelun ja työn tuottavuuden kehittämisessä. Sähköinen tiedonsiirto tehostaa ja lyhentää hankkeiden ja ilmoitusten käsittelyaikaa sekä lähettäjillä että vastaanottajilla. Tämä nopeuttaa rahoituspäätösten tekemistä ja tuen maksua.

Metsäkeskusten sähköisen asioinnin seuraava asiakkaille näkyvä tavoite on Metsään.fi –asiointipalvelun avaaminen metsänomistajille ja heitä palveleville organisaatioille vuoden 2011 lopulla. Palvelu mahdollistaa metsänomistajalle pääsyn omia metsiä koskevaan metsävaratietoon kotikoneelta internetin kautta. Myös Metsään.fi –asiointipalvelu tulee käyttöön asteittain ja siitä on tarkoitus kehittää metsänomistajia ja toimijoita kattavasti palveleva kokonaisuus.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Eija Vallius
MMM Metsäosasto
puh. 09-1605 2368 / 040-775 9558
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Metsävaratietoasiantuntija
Raito Paananen
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
puh. 020 772 9067
etunimi.sukunimi@tapio.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs