Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Metropolilain valmistelu käynnistyy

Valtiovarainministeriö

Metropolilain valmistelu käynnistyy

Tiedote.
Julkaistu: 04.10.2013 klo 15:17
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on 4. lokakuuta 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä metropolihallinnosta. Alueella käynnistetään myös valtion erityinen kuntajakoselvitys. Valmistelu perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa 29.8.2013 tehtyihin linjauksiin.

Työryhmä valmistelee metropolilakia

Metropolihallinnon päättävä elin tulisi olemaan vaaleilla valittu valtuusto. Metropolihallinto hoitaisi muun muassa maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä metropolialueen kilpailukykyyn liittyviä tehtäviä.   

Asetettu työryhmä valmistelee ehdotukset muun muassa metropolihallinnon rahoituksen ja päätöksenteon järjestämisestä, metropolihallinnon tehtävistä sekä kuntien, valtion, muiden toimijoiden ja metropolihallinnon välisestä toimivallasta ja työnjaosta. Työryhmän tulee myös tehdä ehdotus metropolihallinnon aluerajauksista. Työssä tulee ottaa huomioon alueen kuntarakenteen kehitys. Metropolihallinnon tehtävien tarkka sisältö ja laajuus ovat kytköksissä alueella tapahtuvien kuntaliitosten laajuuteen ja merkittävyyteen.

Työryhmän toimikausi päättyy 15.9.2014. Työryhmän tulee antaa maaliskuussa väliraportti ainakin metropolin hallintomallia, tehtäviä ja rahoitusta koskevista alustavista ehdotuksistaan.

Puheenjohtajana ryhmässä toimii valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikkö Päivi Laajala. Työryhmässä ovat edustettuina eri ministeriöt. Työ toteutetaan vuorovaikutuksessa alueen kuntien sekä yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Metropolialueelle erityinen kuntajakoselvitys

Metropolialueella on meneillään kaksi kuntien itse käynnistämää kuntaliitosselvitystä, jossa ovat mukana kaikki alueen 14 kuntaa lukuun ottamatta Helsinkiä ja Vantaata.

Hallitus kannustaa kuntia etenemään itse käynnistämillään selvitysalueilla. Valtiovarainministeriö katsoo perustelluksi selvittää eri vaihtoehtoja kuntien itse käynnistämien selvitysten ulkopuolelle jääneiden Helsingin ja Vantaan osalta. Alueen kokonaisuuden varmistamiseksi valtiovarainministeriö esittää kunnille myös erityisen kuntajakoselvityksen käynnistämistä.

Erityisessä kuntajakoselvityksessä tarkasteltaisiin kuntaliitosvaihtoehtoja Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan kuntien välillä. Myös Vihdillä olisi mahdollisuus osallistua selvitykseen.

Nämä kunnat sisältyivät aiemmin tänä vuonna valmistuneessa esiselvityksessä Helsingin ja Vantaan kaupunkien osalta ehdotettuihin selvitysvaihtoehtoihin. Kuntajakoselvityksen aluerajauksesta, toimeksiannosta ja selvittäjistä tullaan kuulemaan kuntia ennen selvityksen asettamista. Vihdin kunnan osallistumisesta erityiseen kuntajakoselvitykseen päätettäisiin kuntien lausuntojen perusteella.

Hallitus käynnisti kesällä 2012 esiselvityksen metropolialueen kuntajakoselvitysalueista sekä vaihtoehtoisista metropolihallinnon malleista. Esiselvitys valmistui 28.2.2013 ja kunnat antoivat siihen lausuntonsa 22.5.2013 mennessä. Hallitus linjasi jatkovalmistelua 29.8.2013 rakennepoliittisessa ohjelmassaan.

Työryhmän asettamispäätös 

Lisätietoja metropoliasioista:

www.kuntauudistus.fi

Lisätietoja:

ministeri Virkkusen valtiosihteeri Sari Raassina puh. 02955 30353
ylijohtaja Päivi Laajala puh. 02955 30026
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm puh. 02955 30042

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs