Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Lausunnon antajat tukevat julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä

Valtiovarainministeriö

Lausunnon antajat tukevat julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä

Tiedote.
Julkaistu: 01.10.2013 klo 10:01
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Lausuntoaika julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014 -hanke) ehdotuksista ja hallituksen esitysluonnoksesta päättyi 13.9.2013. Lausuntoja saatiin 294, joista kuntien lausuntoja oli 184.

Asiakaspalvelu2014 -hankkeen tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta sekä lisätä hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta.

Hanke ehdottaa, että julkisen hallinnon asiakaspalvelu perustuisi lakisääteiseen malliin, jossa yhteiseen asiakaspalveluun aina osallistuvat viranomaiset ja siellä aina tarjottavat palvelut määritellään laissa. Suurimmassa osassa lausunnoista kannatettiin ehdotusta.  Lakisääteisyyteen perustuvan mallin nähtiin turvaavan yhdenvertaisesti palvelujen saatavuuden, mihin sopimukseen perustuva järjestelmä ei pysty. Myös ehdotus yhteisen asiakaspalvelun järjestämis- ja ylläpitovastuun säätämisestä kuntien tehtäväksi sai enemmistön tuen. Kunnista vain kolmasosa vastusti ehdotusta.

Lausunnonantajat kannattivat myös ehdotusta siitä, että yhteisessä asiakaspalvelussa tarjotaan lakisääteisesti poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, maistraattien, työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) palveluja. ELY-keskusten palvelujen tarjoamiseen yhteisissä pisteissä suhtauduttiin kuitenkin useissa lausunnoissa varauksellisesti. Niiden poistamista asiakaspalveluun säädösperusteisesti osallistuvista viranomaisista perusteltiin mm. käyntiasioinnin vähäisyydellä ja yritys- ja yhteisöasiakkaiden muita suuremmalla määrällä. Useissa lausunnoissa toivottiin, että myös Kelan palveluja tarjottaisiin yhteisissä asiakaspalvelupisteissä lakisääteisesti.

Kuntien omien tehtävien tuomiseen lakisääteisesti yhteiseen asiakaspalveluun suhtauduttiin kunnissa selvästi kriittisemmin. Ehdotusta vastusti noin puolet asiaan kantaa ottaneista kunnista.

Hankkeessa ehdotettua rahoitusmallia, jonka mukaan kunnille korvataan valtion palvelujen antamisesta aiheutuvat kustannukset, pidettiin lausunnoissa pääosin hyvänä. Rahoitusmallin rakenteen sijaan ongelmiksi nähtiin lähinnä rahoitusmalliin liittyvä maksuvelvoitteen syntyminen. Kunnissa nähtiin riskinä, että maksettava korvaus voi jäädä kustannuksia alhaisemmalle tasolle, jos asiointi on vähäistä.

Näkemykset siitä, tulisiko yhteisiä asiakaspalvelupisteitä perustaa hankkeen ehdottamien vaihtoehtojen mukaisesti 164 vai 129 kuntaan, jakaantuivat melko paljon. Laajempaa vaihtoehtoa kannatti kaikkiaan hieman yli kolmasosa ja suppeampaa vaihtoehtoa noin neljäsosa palvelupisteverkkoon kantaa ottaneista lausunnonantajista. Kunnissa asiaan kantaa ottaneista hieman yli 45 prosenttia kannatti 164 kunnan vaihtoehtoa ja hieman yli neljäsosa 129 kunnan vaihtoehtoa.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsittelee lausuntopalautetta lokakuussa 2013. Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2013 ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2014. Yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittaisivat toimintansa vuonna 2015.

Yhteenveto julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeesta annetuista lausunnoista

Asiakaspalvelu2014-hankkeen loppuraportti 

Lisätietoja hankkeesta 

Lisätietoja:
hallitusneuvos, yksikön päällikkö Tarja Hyvönen, 02955 30147
finanssineuvos Teemu Eriksson, 02955 30177

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs