Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Lapsen oikeuksiin liittyvät suositukset tervetulleita

Pelastakaa Lapset ry

Lapsen oikeuksiin liittyvät suositukset tervetulleita

Tiedote.
Julkaistu: 05.10.2012 klo 12:20
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset toivottaa yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) käsittelevän työryhmän laatiman Suomea koskevan raportin (A/HRC/WG.6/13/L.6), ja erityisesti lapsen oikeuksiin liittyvät suositukset tervetulleiksi. Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeusneuvoston istunnossa käsiteltiin syyskuussa 2012 UPR-raporttien arviointia.

Pelastakaa Lapset kehottaa hallitusta asettamaan etusijalle seuraavat seikat:

1.    Lastensuojelutoimet:

Suomen hallitus hyväksyi UPR:n suosituksen nro. 89.36, jonka odotetaan “varmistavan, että lapsia kuullaan heitä koskevissa juridisissa ja hallinnollisissa prosesseissa lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavalla tavalla, ja mikäli lapsi täytyy sijoittaa, tämä tehdään ennemmin perhehoidon rakenteiden kuin laitosten kautta”.

Pelastakaa Lapset suhtautuu myönteisesti vuonna 2012 voimaan tulleeseen lastensuojelulain muutokseen, joka painottaa perhehoidon ensisijaisuutta sijaishuollon muotona. Samalla Pelastakaa Lapset haluaa ilmaista huolensa siitä, etteivät taloudelliset syyt saisi vaikuttaa lapsen sijaishuoltopaikan valintaan, vaan lapsen etu pitää aina huomioida.

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus edunvalvojaan eräissä lastensuojeluasioissa. Näin tapahtuu, jos lapsen huoltajat eivät kykene edustamaan häntä puolueettomasti. Valtionhallinto ei ole luonut järjestelmää, joka koordinoisi ja kouluttaisi edunvalvojia, vaan tämä rooli on jäänyt kansalaisjärjestöille. 

Pelastakaa Lapset kehottaa lain ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla hallitusta luomaan lastensuojelun edunvalvojajärjestelmän, jolla varmistetaan edunvalvojatoiminnan asianmukainen koordinointi, ja edunvalvojien koulutus, jotta heillä on edellytykset edistää lapsen edun toteutumista.

2.    Syrjintä, rasismi ja muukalaisviha:

Hallitus hyväksyi UPR:n suositukset 89.16-89.23 ja 89.40, jotka koskevat syrjinnän, rasismin ja muukalaisvihan vastaiseen työhön tarkoitettujen mekanismien vahvistamistarvetta.

Rasistiset ja muukalaisvihamieliset asenteet ovat yhä näkyvämpiä, erityisesti verkossa. Tällä hetkellä rasismia ei tunnusteta tai tunnisteta tarpeeksi ja näin ollen siihen puuttuminen on riittämätöntä. Myöskään rasismin uhriksi joutuneet lapset eivät saa riittävää tukea tai neuvontaa.

Pelastakaa Lapset suhtautuu myönteisesti uuden yhdenvertaisuuslainsäädännön valmisteluun ja kehottaa hallitusta vahvistamaan toimia, joilla vastustetaan kaikenlaista syrjintää, mukaan lukien vammaisiin, maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijalapsiin sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin kohdistuvaa syrjintää, sekä kehottaa hallitusta suuntaamaan riittävästi resursseja näiden toimien tukemiseen. Lisäksi Pelastakaa Lapset suosittaa, että lakiin sisällytettäisiin velvollisuus ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Pelastakaa Lapset pitää arvossa hallituksen halukkuutta konsultoida kansalaisyhteiskuntaa UPR-prosessin tiimoilta ja odottaa jatkoa hallituksen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyölle UPR:n seurantaprosessissa.

Lisätietoja:

Riitta Kauppinen, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry

puh. 050 433 1260, riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs