Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » KUNTOUTUSALAN ASIANTUNTIJAT ry: Kuntien kustannusten karsimisen toimenpiteet henkilöstön osalta liian kapea-alaisia

Suomen Fysioterapeutit ry

KUNTOUTUSALAN ASIANTUNTIJAT ry: Kuntien kustannusten karsimisen toimenpiteet henkilöstön osalta liian kapea-alaisia

Tiedote.
Julkaistu: 24.02.2016 klo 13:48
Julkaisija: Suomen Fysioterapeutit ry

 

 

KUNTOUTUSALAN ASIANTUNTIJAT ry näkee valtiovarainministeriön 17.2.2016 esittämät kuntien kustannusten karsimisen toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työnjaon osalta liian kapea-alaisiksi. Liiton mukaan tehtäviä ja velvoitteita tulee kehittää tasapuolisesti kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken.

 

Palvelujen saatavuuden on parannuttava ja kustannussäästöjä on synnyttävä. Tähän pyritään uudelleenorganisoimalla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön keskinäistä työnjakoa. Nyt suunnitellut uudistukset eivät kuitenkaan huomioi tasapuolisesti kaikkia ammattihenkilöitä. Esimerkiksi lääkäriltä siirrettävissä tehtävissä mainitaan vain sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt.

Työnjaon uudistamista tulisi Kuntoutusalan Asiantuntijoiden mukaan tarkastella laajemmin myös lääkärin ja kuntoutusalan ammattilaisten välisenä työnjakona. Toimivia esimerkkejä löytyy muun muassa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnasta, jossa työtä on uudelleen organisoitu fysioterapeutin ja lääkärin välillä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien osalta. Näin toimitaan jo usealla paikkakunnalla, esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

Työnjaolla tuottavuutta ja työn mielekkyyttä

Työhyvinvointi kohenee, mikäli osataan tunnistaa sellaisetkin työnjakoon liittyvät tekijät, jotka eivät ole ratkaistavissa lainsäädännöllisin keinoin. Tässä asiakkaat ja potilaat ovat keskiössä ja heitä tulisi ohjata käyttämään rajallisia palveluita tarkoituksenmukaisesti. On myös tärkeä tunnistaa, että kuntoutuksen keskiössä oleva toimintakyky ei ole aina riippuvainen sairaudesta. Esimerkiksi ikääntyminen tuo usein haasteita päivittäisiin toimintoihin ja muun muassa toimintaterapeutin asiantuntijuuden hyödyntäminen voi olla tarkoituksenmukaista ilman terveydenhuollon muuta palvelukokonaisuutta.

Työn tuottavuus lisääntyy, mikäli työn mielekkyystekijät kuten osaaminen huomioidaan työnjaon uudistamisessa. Jos fysioterapeutilta ja toimintaterapeutilta tullaan siirtämään kuntoutuksellisia tehtäviä lähihoitajalle, tulee kuntoutuksen suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa aina hyödyntää kyseisen alan asiantuntijoita. Norjassa ja Tanskassa laajalle levinnyt arkikuntoutus eli hverdagsrehabilitering on erinomainen esimerkki palvelusta, jossa kuntoutusprosessia johtaa asiakkaan toimintaterapeutti tai fysioterapeutti. Kuntoutukseen liittyvä harjoittelu tapahtuu hjemmetreneren toimesta, joka Suomessa voisi olla esimerkiksi kuntoutuksen koulutusohjelman käynyt lähihoitaja.

Ammattihenkilölait uudistuvat

Uudistuksen myötä kaavaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien yhdistämistä. Uudistus on tervetullut kuntoutusalalla toimiville, jotka ovat perinteisesti työskennelleet molemmilla ”kentillä”. Kuntoutusalan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, joiden kelpoisuusvaatimuksia ei tule potilasturvallisuuden takaamiseksi heikentää. Laillistetut ammatit, kuten fysioterapeutin ja toimintaterapeutin ammatit, takaavat asiantuntevan ja vaikuttavan kuntoutuksen asiakkaalle tai potilaalle.

Mikään laki ei yksin takaa toimivaa ja kustannuksia säästävää työnjakoa

Parhaimmillaan lain muutos antaisi työnantajille mahdollisuuden, yhdessä työntekijöiden kanssa, nykyistä vapaammin määritellä tehtävänkuvat ja niihin tarvittavan osaamisen. Perinteiset asiantuntijavaltaan perustuvat hierarkiat joutaisivat jo romukoppaan, mikäli halutaan vähentää päällekkäistä työtä ja asiakkaan luukulta toiselle juoksuttamista. Työnjako on viime kädessä organisaation sisäinen ratkaisu siitä, miten työtehtävät ositetaan ja mitä asiantuntijan odotetaan työnjaollisesti tekevän.

Lisätiedot, arkikuntoutus:

Kristina Holmberg
varapuheenjohtaja
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
p. 040 759 5588
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi


Lisätiedot, muu sisältö:

Heli Kangas
hallituksen jäsen
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
p. 040 700 7966
heli.kangas@uef.fi


Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on akavalainen ammattiliitto, jonka jäseniä ovat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Kuntoutusalan Asiantuntijat vastaa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja sopimusneuvotteluista sekä jäsenyhdistysten jäsenille tarjottavista lakimiespalveluista. Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda entistä paremmin näkyväksi sen edustamien ammattialojen asiantuntijuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää. Kuntoutusalan Asiantuntijat aloitti toimintansa 1.1.2016 ja sillä on 11 000 jäsentä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs