Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kunnille myönnettävä 35 miljoonan kehitysraha vauhdittaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistamista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kunnille myönnettävä 35 miljoonan kehitysraha vauhdittaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistamista

Julkaistu: 26.03.2010 klo 10:10
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Matalankynnyksen palvelut, varhainen puuttuminen ja tuki tehostuvat sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä valtionavustuksilla. Tänä vuonna avustuksia myönnetään yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Suurin tukisumma, 15 miljoonaa, ohjataan päihde- ja mielenterveystyöhön sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen.

Matalankynnyksen palvelut, varhainen puuttuminen ja tuki tehostuvat sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä valtionavustuksilla. Tänä vuonna avustuksia myönnetään yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Suurin tukisumma, 15 miljoonaa, ohjataan päihde- ja mielenterveystyöhön sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, Kaste, tukee palvelujen kehittämistä, edistää terveyttä ja vähentää syrjäytymistä. Kaste-rahoitus vahvistaa lisäksi perusterveydenhuoltoa sekä vanhus- ja vammaispalveluja. Avustusta ohjataan myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen sekä palvelurakenteiden ja henkilöstön kehittämiseen. Avustukset jaettiin nyt kolmannen kerran. Vuosina 2008 - 2009 avustusta jaettiin yhteensä 47 miljoonaan euroa 14 kehittämishankkeelle.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön uusia toimintamalleja

Nuorten, alle 30-vuotiaiden, mielenterveyden häiriöiden aiheuttamien päivärahakausien lukumäärä on kasvanut selvästi nopeammin kuin 30 vuotta täyttäneiden. Nuorten osuus kaikista mielenterveyden häiriöiden vuoksi alkaneista sairauspäivärahakausista on kasvanut 12 prosentista (v. 2000) 17 prosenttiin (v. 2007).

Etelä-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke luo erityisesti nuorten syrjäytymiskierteen katkaisuun uusia menetelmiä. Hanke muuttaa kunnan omia päihde- ja mielenterveystyön palveluja monipuolisemmiksi ja helpottaa palveluihin pääsyä. Hanke saa tänä vuonna suurimman tukisumman, 7,5 miljoonaa euroa.

Länsi-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke painottaa hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöönottoa ja vahvistaa päihde- ja mielenterveysosaamista. Hanke saa noin 1,4 miljoonaa euroa valtionavustusta.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uusi aikakausi

Kaste-ohjelma uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Painopisteenä on lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja erityisosaamista peruspalveluissa.

TUKEVA 2 -hanke jatkaa hyvin alkanutta työtä pohjoissuomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen. Kehitettäviä palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi neuvolapalvelut, varhaiskasvatus, lastensuojelu sekä lasten- ja nuorisopsykiatria. Hankkeelle myönnetään 2 miljoonaa euroa.

Länsi-Suomessa toteutettava Remontti II -hanke saa jatkorahoitusta, jolla parannetaan perheiden ja viranomaisten yhteistyötä - asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Jatkorahoitus laajentaa esimerkiksi lasten mielenterveysambulanssin palvelut myös nuorille. Hanketta avustetaan 1,9 miljoonalla eurolla.

Lapset ja perheet Kaste II -hanketta toteutetaan Itä- ja Keski-Suomessa. Hanke luo asiakaslähtöisiä työ- ja toimintamuotoja, kuten perhekouluja, tehostettua esiopetusta, interventiota ja vertaistukiryhmiä. Hankkeelle myönnetään 1,7 miljoonaa euroa Kaste-rahaa.

Terveyskeskukset toimiviksi

Toimiva terveyskeskus -ohjelma parantaa terveyskeskusten toiminnan laatua ja asiakaskeskeisyyttä. Pitkäaikaisia sairauksia sairastavien hoidon painopistettä siirretään lääkärikeskeisestä akuuttitilanteiden hoidosta vaikuttavaan, hallittuun ja moniammatilliseen hoitoon.

Perusterveydenhuollon vahvistamiseen suunnataan avustusta yhteensä 9 miljoonaa euroa. Rahaa myönnetään myös kolmelle perusterveydenhuollon uudistamishankkeelle ja yhdelle terveyden edistämisen jatkohankkeelle. Väli- Suomen Chronic Care Model -hankkeen avustussumma on 5 miljoonaa euroa. Pohjois-Suomen KYTKE-hanke saa 2,8 miljoonaa ja Etelä-Suomen Hyvä vastaanotto -hankkeelle myönnetään 0,5 miljoonaa euroa. Itä- ja Keski-Suomessa jatketaan hankerahoitteisesti kroonisten kansansairauksien ehkäisemistä Kanerva-hankkeessa 0,8 miljoonalla eurolla.

Myös vanhukset ja vammaiset tuensaajina

Vanhusten kotona asumisen mahdollisuudet paranevat Kaste-rahalla. Vanhustyötä tuetaan 1,7 miljoonalla eurolla. Vammaispalvelujen valtakunnallinen suurhanke uusii vammaispalveluja kahdeksan kuntayhtymän yhteistyönä.  Avustusta on myönnetty hankkeelle 2 miljoonaa euroa.

Kaste-ohjelman seuraavalla hakukierroksella painopisteiksi nousevat sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallin kokeilun lisäksi perus- ja sosiaalihuollon vahvistaminen, osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteiden vahvistaminen.

Lisätietoja

apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. (09) 160 73859, 040 828 0108
hallitusneuvos Anne Kumpula, p. (09) 160 74113, 050 545 0249
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. (09) 160 73228, 050 467 1947

 

Muualla palvelussamme
Kaste-ohjelma http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs