Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kotouttamislain kokonaisuudistus lausuntokierrokselle

Sisäasiainministeriö

Kotouttamislain kokonaisuudistus lausuntokierrokselle

Julkaistu: 27.05.2010 klo 13:05
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi kotouttamislain uudistamiseksi. Uusi laki olisi nimeltään laki kotoutumisen edistämisestä. Ehdotuksen mukaan kotouttamislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia, joilla on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskeluoikeus on rekisteröity. Nykyisin kotouttamistoimenpiteiden piirissä ovat työttömiksi ilmoittautuvat maahanmuuttajat.

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi kotouttamislain uudistamiseksi. Uusi laki olisi nimeltään laki kotoutumisen edistämisestä. Ehdotuksen mukaan kotouttamislaki koskisi jatkossa kaikkia maahanmuuttajia, joilla on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskeluoikeus on rekisteröity. Nykyisin kotouttamistoimenpiteiden piirissä ovat työttömiksi ilmoittautuvat maahanmuuttajat.  

Kaikki maahanmuuttajat saisivat jatkossa perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista oleskeluluvan saamisen yhteydessä. Lisäksi heille annettaisiin tietoa palveluista ja kotouttamisjärjestelmästä. Maahanmuuttaja olisi myös oikeutettu alkukartoitukseen, jossa arvioitaisiin kielikoulutustarpeet ja selvitettäisiin tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelman pituus määräytyisi yksilöllisesti ja ensimmäisen suunnitelman pituus olisi enintään vuosi. Tavoitteena on, että kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuisivat ja kotouttamistoimenpiteet olisivat nykyistä paremmin maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen huomioivia.  

Laissa määriteltäisiin myös tarkemmin kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä. Keskeinen osa koulutusta olisi suomen tai ruotsin kielen oppiminen. Koulutus tulisi järjestää Opetushallituksen suositusten mukaan.  

Kuntien kotouttamisohjelmille määriteltäisiin vähimmäissisältö ja kotouttamisohjelman tulisi olla osa kuntien talousarviosuunnittelua. Laskennallisia kuntakorvauksia maksettaisiin edelleen kolmelta vuodelta pakolaisten tai kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta. Vuosittaisessa pakolaiskiintiössä vastaanotetuista henkilöistä maksettaisiin kuitenkin korvausta neljältä vuodelta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävänä olisi laatia monivuotinen sopimus alueen kuntien kanssa pakolaisten kuntaan osoittamisesta, joka olisi kotouttamisohjelman ohella edellytys kuntakorvausten maksamiselle.   

Kotoutumiskoulutuskokeilut osana ehdotusta 

Kotouttamislain uudistamisessa on tarkoitus myös säätää Osallisena Suomessa -kokeilusta. Kokeilussa kunnat voivat kokeilla uusia kotouttamiskoulutuksen järjestämistapoja määräaikaisesti.  

Kotouttamislaista eriytetään turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat lakipykälät omaksi laikseen.  

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kotouttamislainsäädäntöä ja saada nykyistä useampi maahanmuuttaja kotoutumista edistävien palvelujen piirin. Kotouttamislain uudistuksessa lähdetään ajatuksesta, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi.  

Sisäasiainministeriö on pyytänyt lausuntoja ministeriöltä, viranomaisilta ja järjestöiltä 24.6.2010 mennessä. Lausunnolle lähtenyt ehdotus on saatavilla verkkosivuilta: www.intermin.fi/suomi/kotouttamislain_uudistus

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, 071 878 8634, erityisavustaja Thomas Bergman, 017 878 8212, ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, 071 878 8642, ylitarkastaja Sonja Hämäläinen (Osallisena Suomessa -kokeilu) 071 878 8636

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs