Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Koordineringsgruppen för regionalisering föreslår att TORI-servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe ska placeras utanför huvudstadsregionen

Valtiovarainministeriö

Koordineringsgruppen för regionalisering föreslår att TORI-servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe ska placeras utanför huvudstadsregionen

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.11.2013 kl. 16:47
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Koordineringsgruppen för regionalisering behandlade vid sitt möte den 7 november 2013 utredningen om placeringen av det huvudsakliga verksamhetsstället för servicecentret som producerar statens gemensamma grundläggande datatekniska och informationssystemtjänster (TORI-servicecentret). I placeringsutredningen som genomförts i samband med projektet för att grunda servicecentret föreslås att servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe skulle placeras antingen i Helsingfors, Esbo eller Vanda. I utredningen konstateras dessutom att andra med tanke på de centrala kriterierna möjliga placeringsplatser kunde vara Tammerfors, Jyväskylä eller andra städer och kommuner i huvudstadsregionen.

Koordineringsgruppen för regionalisering konstaterade som sitt utlåtande med rösterna 14 mot 4, att det huvudsakliga verksamhetsstället borde placeras utanför huvudstadsregionen.

Finansministeriet fortsätter att bereda grundandet av TORI-servicecentret. Placeringsorten för servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe kommer att fastslås genom statsrådets förordning som utfärdas efter att riksdagen antagit lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (RP 159/2013 rd).

Förfrågningar:

Ordföranden för koordineringsgruppen för regionaliseringen, statssekreteraren Sari Raassina, tfn 050 523 2808, vice ordföranden, regeringsrådet Tarja Hyvönen, tfn 02955 30147 och sekreteraren, överinspektören Mikko Saarinen, tfn 02955 30047

Mera information om TORI-projektet

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs