Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Keskushallinnon uudistus etenee

Valtiovarainministeriö

Keskushallinnon uudistus etenee

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2014 klo 13:46
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtioneuvosto asetti 30.1.2014 parlamentaarisen komitean arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta ja uudistamistarpeita. Torstaina työnsä aloitti myös hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen asettama keskushallinnon virastorakennehanke. Sen ensimmäinen tehtävä on tehdä analyysi virastorakenteen nykytilasta maaliskuun alkuun 2014 mennessä. Tämä muodostaa pohjan myöhemmälle uudistustyölle.

- Myös valtionhallintoa on uudistettava kokonaisuutena. Ministeriöiden osalta hallinto- ja palvelutoimintoja ollaan kokoamassa ensi vuonna yhteen. Nyt parlamentaarinen komitea alkaa arvioida koko ministeriörakenteen uudistustarpeita. Maailma muuttuu, ja siksi myös hallinnon rakenteita ja toimintatapoja on uudistettava, Virkkunen sanoo.

Keskushallinnon uudistamiskokonaisuuden keskeinen tavoite on tukea hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa. Uudistus koostuu viidestä osa-alueesta. Komitean ja virastorakenteen lisäksi uudistukseen kuuluvat valtionhallinnon ohjausjärjestelmien kehittäminen, ylimmän johdon virkarakenteen uudistus ja valtioneuvoston hallintoyksikön perustaminen.

Parlamentaarinen komitea arvioi yhtenäisen valtioneuvoston rakenteita

Komitean tehtävänä on pohtia valtioneuvoston uudistustarpeita ja keinoja  hallituksen strategisen päätöksenteon toimintaedellytysten parantamiseksi.

Uudistukset edellyttävät  muutoksia lainsäädäntöön. Mikäli uudistukset edellyttävät perustuslain säännösten muuttamista, ne tulisivat käytännössä voimaan aikaisintaan 2020.

Komiteatyön asiakokonaisuudet ovat  

- valtioneuvoston oikeus päättää organisaatiostaan ja resursseistaan
- valtioneuvoston kokonaisuus ja tehtävärakenteet
- valtioneuvoston suhde eduskuntaan
- valtioneuvoston ja sen ministeriöiden johtamismalli
- pääministerin asema ja hallituksen johtaminen
- muiden ministereiden asema ja toimivaltasuhteet
- poliittisen ja virkamiesjohtamisen suhde

Komitean puheenjohtaja on kansanedustaja Tapani Mäkinen (kok).  Komitea valmistelee 31.8.2014 mennessä osamietinnön, joka sisältää jatkovalmistelun keskeisimmät linjaukset. Komitean toimikausi on 31.1.2015 asti.

Tavoitteena on uudistaa myös valtionhallinnon ylimmän johdon rakenteita

Osana yhtenäisempää valtioneuvostoa asetetaan työryhmä valmistelemaan valtion ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteen uudistamista. Tavoitteena on, että valtion ylimmät virat tulisivat valtioneuvostonyhteisiksi. Tämä uudistusmahdollisuus koskisi ministeriöissä osastopäälliköitä ja näitä ylempiä virkoja, kansliapäälliköitä sekä keskusvirastojen pääjohtajia, yhteensä noin 130 tehtävää. Osana KEHU-kokonaisuutta edellä mainitun parlamentaarisen komitean tehtäviin kuuluu linjata ylimmän johdon uudistuksen toteuttamisedellytykset työryhmän ehdotusten pohjalta.

 Virastorakennehanke on olennainen osa keskushallinnon uudistamista

Viime vuosina hallinnonaloilla on tehty muutoksia yksittäisten virastojen rakenteeseen virastojen sisäisiä toimintoja ja rakenteita kehittämällä sekä yhdistämällä virastoja. Valtion keskushallinnon virastorakennetta ei ole viime vuosina tarkasteltu yhtenäisemmän kokonaisuuden kehittämisen näkökulmasta. Keskushallinnon virastorakenteen uudistaminen aloitetaan laatimalla analyysi virastorakenteen nykytilasta. Analyysi toimii myöhemmin uudistustyön pohjana. Aikaa selvitystyölle on maaliskuun 2014 alkuun.

Ohjausjärjestelmien uudistuksella haetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamista

Tavoite hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamisesta edellyttää ohjauspolitiikan periaatteiden määrittelyä ohjausjärjestelmien kokonaisuuden näkökulmasta. Valtionhallinnon ohjausjärjestelmiä on aiemmin uudistettu järjestelmä kerrallaan. Nyt tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston strategista ohjausta ja saada valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäisemmäksi sekä vahvistaa niitä tukevaa tietopohjaa ja toimeenpanokykyä. Määräaika tälle työlle on marraskuun loppu 2014. Työtä tukee myös käynnistynyt Suomen ja Viron yhteinen hallintopolitiikan OECD-arviointi.

Valtioneuvoston yhteisen hallintoyksikön perustamistyö etenee

Konkreettinen askel kohti yhtenäisempää ja yhdenmukaisempaa valtioneuvostoa on hallinto- ja palvelutoimintojen kokoaminen ministeriöistä yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi valtioneuvoston kansliaa 1.3.2015 alkaen. Työ tehdään yhteistyössä kaikkien ministeriöiden kanssa. Kevään 2014 aikana sovitaan niistä palvelu- ja resurssikokonaisuuksista, jotka kootaan yhteiseen valtioneuvoston hallintoyksikköön.

Asettamispäätös

Lisätietoja:
valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, puh. 02955 30031
finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087
erityisavustaja Sini Korpinen, puh. 050 5749 514

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kunnallistalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs