Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kelan kesäiset juttuvinkit toimituksille

Kela

Kelan kesäiset juttuvinkit toimituksille

Tiedote.
Julkaistu: 07.07.2016 klo 16:15
Julkaisija: Kela

Keräsimme kesälläkin ajankohtaisia sosiaaliturva-aiheita toimittajille. Sopiva haastateltava juttuun löytyy, kun soitat viestinnän päivystysnumeroon (040 733 5221 arkisin klo 9–16).

 

1. Opintotukea maksetaan tuhansille ulkomailla opiskeleville.

Kesän jälkeen tuhannet nuoret aloittavat opinnot. Mielenkiintoista näkökulmaa opintotukeen tarjoaa esimerkiksi ulkomailla suoritettavaan tutkintoon maksettava opintotuki, jota lukuvuonna 2014–2015 sai yli 7000 opiskelijaa.

 

Kelan opintoetuustilasto 2014–2015
Opintotuki ulkomaille

 

2. Yksityisen hoidon tukea maksetaan jatkossa varhaiskasvatusoikeuden mukaan

Käytännössä muutos tarkoittaa, että Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaan, vaikka kotikunta sallisikin täysipäiväisen hoidon entiseen tapaan. Joillain perheillä tuen määrä saattaa siis pienentyä. Yksityisen hoidon tukea saa noin 12 000 perhettä.

Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Kela lähetti yksityisen hoidon tuen saajille kesäkuussa kirjeen, jolla kartoitetaan varhaiskasvatusoikeutta. Vastauksen perusteella lasketaan yksityisen hoidon tuen määrä. Kyselyyn on vastattava 15.7. mennessä ja päätöksiä perheille voidaan antaa 1.8.2016 alkaen.

 

3. Kysy Kelasta -palsta kasvattaa suosiotaan

 Kysy Kelasta -palstalla Kelan asiantuntijat vastaavat lapsiperheitä, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä ja asevelvollisia askarruttaviin kysymyksiin joka arkipäivä. Myös sairausajan etuuksiin liittyvillä asioilla on oma palstansa. Palsta löytyy myös ruotsinkielisenä.

Tällä hetkellä suomenkieliselle palstalle kertyy kuukausittain jo yli 50 000 käyntiä ja viestejä kirjoitetaan noin 2500 kuukaudessa. Suosituimpia ovat lapsiperheiden ja opiskelijoiden palstat, mutta myös eläkeläiset ja eläkeikää lähestyvät ovat löytäneet palvelun.

– Tällä hetkellä Kysy Kelan eläke-etuuksista -palstalla käy kuukaudessa noin 2000 henkilöä, joista joka kymmenes kirjoittaa palstalle kysymyksen. Muilla palstoilla osuus on hieman pienempi, mikä kertoo siitä että muut asiakasryhmät etsivät ja löytävät useammin vastauksia aiemmista keskusteluista. Näyttääkin siltä, että eläkeasioista tietoa etsivä asiakas käyttää myös kysymisen mahdollisuutta aktiivisesti hyödyksi. On äärimmäisen hienoa, että ongelman äärellä oleva henkilö löytää palstalle ja saa vastauksen mieltä askarruttavaan kysymykseen helposti ja nopeasti. Vaivaton  palvelu kun on yksi palstan keskeisimmistä tavoitteista, kertoo Kelan Yhteyskeskuksen suunnittelija Noora Tahvanainen.

 

4. Suhtautuminen yksinhuoltajiin muuttunut merkittävästi 10 vuodessa

 Kelan julkaisema Laulu 573 566 perheestä -kirja tarjoaa montakiinnostavaa faktaa suomalaisista perheistä ja perhepolitiikasta 2000-luvulla. Tilastoista selviää esimerkiksi, että:

  • suomalaisten suhtautuminen yksinhuoltajuuteen on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut myönteisemmäksi.
  • tutkittaessa tulonsiirtojen ja työttömyyden vaikutusta lapsiperheissä huomattiin, että äidit, jotka eivät olleet kokeneet työttömyyttä ennen tarkasteluajanjaksoa, jättivät todennäköisemmin kotihoidontuen käyttämättä kuin ne äidit, jotka olivat olleet työttömänä ennen tarkasteluajanjaksoa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että kotihoidontuen runsas käyttö liittyy usein heikkoon työmarkkina-asemaan.
  • vammaisen lapsen syntymä lisää vanhempien eroriskiä. Vanhempien parisuhteen tukeminen onkin tärkeää.
  • avoliitossa olevien vanhempien eroriski on suurempi kuin avioliitossa olevilla: tarkasteluajanjaksolla (vuodet 2000–2009) naimisissa olevista äideistä erosi joka viides, avoliitossa olevista joka kolmas.

 

Kirjan artikkelit perustuvat poikkeuksellisen laajaan rekisteriaineistoon, joka edustaa 50–60 prosenttia kaikista vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä ja heidän perheistään. Lisäksi artikkelit hyödyntävät kyselyaineistoja.

 

Lue lisää
Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. 
Tutkimuksen tiivistelmä

 

Julkaisutilaisuuden puhujien puheenvuorot:
https://www.youtube.com/watch?v=BZC0hmlMqmo
https://www.youtube.com/watch?v=kcu_uy6aoW0
https://www.youtube.com/watch?v=IDwa2ah4Ees&feature=youtu.be
http://videonet.fi/web/kela/20160616/

 

 5. Mihin sote-rahat menevät?

 Soten rahapuu on Kelan tekemä visualisointi, joka auttaa hahmottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen mittakaavaa. Visualisoinnin avulla kustannuksia voi myös vertailla eri kuntien kesken: esimerkiksi Sievissä yksityisten lääkärikäyntien korvauksia on maksettu 3 euroa/asukas vuonna 2014.

Sotenrahapuu.fi

 

6.  Uusi palvelu mahdollistaa yksityisten terveyspalvelujen hintavertailun

Kelan korvaamien yksityisten terveyspalvelujen hintoja voi nyt vertailla ensimmäistä kertaa paikkakunnittain ja palveluntuottajittain hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla. Yksityisten terveyspalvelujen hinnat ovat nousseet viime vuosina yleistä ansaintatasoa nopeammin. Hintavertailu on asiakkaan etu, sillä vertailemalla kuluttaja voi valita edullisimman palveluntuottajan.

Tutustu uuteen sivustoon

 

7. Kela-tärpit ovat nopeita some-ajan niksejä

Kela-tärpit ovat lyhyitä tietoiskuja, joissa kerrotaan tiiviiseen tyyliin ajankohtaisia vinkkejä Kelan etuuksista. Tärpeissä kerrotaan esimerkiksi, mitä tehdä, kun armeijan harmaat kutsuvat tai kuinka työttömyysajanilmoituksen voi täyttää mahdollisimman nopeasti. Uutta tärpeissä on myös se, että ne on suunniteltu sosiaalisen median ehdoilla: Yksittäinen tärppi aukeaa overlay-näkymään, josta se on helppo jakaa esimerkiksi Facebookiin.

 Katso kaikki julkaistut Kela-tärpit

 

8.Kelastosta avainlukuja monista etuuksista

 Kelasto on Kelan tilastotietokanta, johon on koottu keskeistä tilastotietoa Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voi luoda raportteja eri etuuksista haluamillaan valinnoilla. Esimerkiksi eurooppalaisen sairaanhoitokortin omistavia voi tarkastella sukupuolen, iän tai vaikkapa asuinkunnan mukaan.

Yhdistämällä Tilastokeskuksen ja Kelaston tilastotietoja selviää esimerkiksi, että vuoden 2015 lopussa kaikista suomalaisista miehistä noin 26 % omisti eurooppalaisen sairaanhoitokortin kun vastaava luku naisilla oli noin 31 %.

Tutustu Kelastoon

****

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle puh. 040 733 5221, arkisin klo 9-16
viestinta@kela.fi


Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän puhelinpäivystys medialle puh. 050 5517 960, arkisin klo 9-16
tilastot@kela.fi

 
Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.
Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa
www.kela.fi/viestinta

 

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs