Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on käynnistynyt

Valtiovarainministeriö

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on käynnistynyt

Tiedote.
Julkaistu: 05.12.2014 klo 12:10
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on asettanut 27.11.2014 kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi rajoitetussa tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja laajemmassa käytössä vuoden 2020 alusta alkaen.

Hankkeen tehtävänä on luoda rekisteri, joka sisältää kansalaisten tulotiedot yksityiskohtaisella tasolla. Tulotietojen on tarkoitus siirtyä rekisteriin sähköisesti suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoja tuottavista järjestelmistä kehitteillä olevan kansallisen palveluväylän välityksellä.

Tulorekisterin ensisijaisena tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Jatkossa tiedot toimitettaisiin kattavasti keskitettyyn rekisteriin vain yhden kerran välittömästi kunkin maksutapahtuman yhteydessä. Näin rekisteristä on koko ajan saatavissa ajantasainen tieto yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista. Jatkossa kansalaisen tulotietoja tarvitsevat tahot hakevat nämä tiedot lainsäädäntöön perustuvan oikeuden nojalla suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisteriä tulevat hyödyntämään kaikki nykyisinkin kansalaisen tulotietoja tarvitsevat tahot, kuten Verohallinto, Kela sekä muun muassa useat etuustuloja maksavat yksityisen sektorin toimijat. Jatkossa kansalaisen ei enää tarvitse itse toimittaa tulojaan koskevia tietoja esimerkiksi Kelalle tai työttömyyskassalle vaan tiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. 

Aluksi tulorekisteriin kerätään ainakin palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Lisäksi tavoitteena on kerätä tulorekisteriin myös eläke- ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot mahdollisimman kattavasti. Myöhemmin rekisteriä on tarkoitus täydentää muun muassa muilla tulo- ja vähennystiedoilla, kuten osinkotulojen ja velkojen korkojen tiedoilla.

Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen asettamisesta ja sen ensimmäisistä työvaiheista. Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Verohallinto tulee toimimaan rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen.

Hankkeeseen osallistuvat valtiovarainministeriön lisäksi:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos
 • Tilastokeskus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Finanssialan keskusliitto
 • Suomen Yrittäjät
 • Taloushallintoliitto
 • Työeläkevakuuttajat TELA
 • Eläketurvakeskus
 • Työttömyysvakuutusrahasto
 • Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
 • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
 • Kuntaliitto
 • Kuntatyönantajat
 • Helsingin Kaupunki

Lisätietoja:

hankepäällikkö Arto Leinonen gsm. 040 769 1149

ylijohtaja Markus Sovala, gsm. 040 761 2723

hankesihteeri Sari Lindeberg puh. 02955 30102

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs