Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot uusittu

Valtiovarainministeriö

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot uusittu

Tiedote.
Julkaistu: 02.07.2014 klo 15:10
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää vuonna 2009 käyttöön otettujen ehtojen päivitystarve. Työryhmä sai työnsä päätökseen 30.6.2014.

Ehtojen päivityksen tavoitteena on ollut, että uusia sopimusehtoja voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti erilaisiin hankintoihin. Julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa ei kuitenkaan voida kattavasti määritellä kaikkiin hankintatyyppeihin ja hankintatilanteisiin sopivia sopimusehtoja. Niiden soveltuvuus ja käytettävyys onkin ratkaistava tapauskohtaisesti.

Muutoksia vahingonkorvausvastuun ja sopimusrikkomusten osalta

Keskeisiä päivityksiä on tehty muun muassa hinnanmuutoksia koskeviin ehtoihin. Aikaisemmissa yleisissä sopimusehdoissa hinta oli lähtökohtaisesti kiinteä, ja sen muuttaminen oli mahdollista vain silloin, kun sopijapuolet olivat erikseen sopineet hinnanmuutoksen mahdollisuudesta. Uusittujen ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12 kuukautta. Tämän jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa tavaran yleistä kustannuskehitystä vastaavaa hinnanmuutosta.

Vahingonkorvausvastuun enimmäismäärää on rajattu. Uusiin ehtoihin on myös sisällytetty määräyksiä kolmannelle osapuolelle sopimusrikkomuksen seurauksena aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta.

Sopimusehtojen käsitteitä ja määritelmiä on tarkennettu esimerkiksi alihankkijan, tilaajan ja tavaran määritelmän osalta.

Työryhmä suosittelee, että hankintayksiköt ottavat uudet sopimusehdot kokonaisuudessaan osaksi hankintasopimuksia. Sopijapuolilla on kuitenkin mahdollisuus neuvotella yksittäisistä sopimusehdoista yleisistä sopimusehdoista poikkeavalla tavalla. Hankintayksikön on tarjouspyynnössään täsmennettävä miltä osin JYSE 2014 -ehdoista mahdollisesti poiketaan.

Ruotsin- ja englanninkieliset versiot päivitetyistä ehdoista julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja:

Työryhmän pj, erityisasiantuntija Hannu Koivurinta (VM), puh. 02955 30117

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs