Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan lainsäädännön jatkovalmistelulle laaja kannatus

Valtiovarainministeriö

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan lainsäädännön jatkovalmistelulle laaja kannatus

Tiedote.
Julkaistu: 24.11.2014 klo 10:20
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

VM:n arviomuistio joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan erillislainsäädännön tarpeesta oli 24.6.–5.9.2014 laajalla lausuntokierroksella. Lausunnoissa kannatettiin joukkolainanhaltijoiden edustajien toimintaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön tarkentamista. 

Kansainvälisillä joukkolainamarkkinoilla käytetään yleisesti edustajaa, joka toimii toimeksiantonsa mukaisesti kaikkien joukkolainanhaltijoiden intressissä. Toimivasta edustajamallista hyötyvät lähtökohtaisesti kaikki joukkolainamarkkinoilla toimivat osapuolet.

Toimiva ja ennakoitava edustajamalli

  • vähentää transaktiokustannuksia, 
  • parantaa joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta ja sijoituksensa tilasta, 
  • tehostaa liikkeeseenlaskijan ja joukkolainanhaltijoiden välistä yhteydenpitoa sekä 
  • nopeuttaa keskeisten päätösten tekemistä liikkeeseenlaskijan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Useissa lausunnoissa katsottiin, että Suomen nykyisessä lainsäädännössä on oikeudellisia epäselvyyksiä sekä edustajan toimintakelpoisuuden ja -edellytysten kannalta liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys- ja muissa ongelmatilanteissa että edustussuhteen pysyvyyden näkökulmasta. Lainsäädännön puutteiden katsottiin aiheuttavan epävarmuutta markkinatoimijoille ja haittaavan siten kotimaisten joukkolainamarkkinoiden kehitystä.

Hyötyjä erityisesti pk-yrityksille

Hallitus päätti maaliskuussa 2014 aloittaa lainsäädäntövalmistelun joukkolainoja koskevasta niin sanotusta edustajamallista osana rakennepoliittista ohjelmaa. Taustalla oli näkemys, jonka mukaan edustajan nykyistä selkeämpi oikeudellinen asema Suomessa tukisi suomalaista joukkolaina- eli joukkovelkakirjamarkkinaa ja suomalaisten yritysten varainhankintaa. Tällöin Suomessa liikkeeseen laskettavaan ja suomalaisen liikkeeseenlaskijan joukkolainaan sovellettavaksi laiksi valittaisiin todennäköisesti nykyistä useammin Suomen laki. 

Selkeämpi lainsäädäntö edistäisi osaltaan joukkolainojen liikkeeseenlaskuja ja niihin liittyvää toimeliaisuutta Suomessa ja hyödyttäisi sitä kautta koko rahoitusalaa. Sijoitusmahdollisuuksien monipuolistuminen hyödyttäisi liikkeeseenlaskijoita, erityisesti suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä sijoittajia. Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituskanavien monipuolistuminen tukisi niiden kasvua ja uusien kotimaisten työpaikkojen syntymistä.

Valtiovarainministeri Rinne on tyytyväinen joukkolainamarkkinoiden kehittämiseen tähtäävän hankkeen saamasta tuesta. ”On tärkeää, että nykyisessä taloustilanteessa pyritään vahvistamaan kotimaisten rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja houkuttelemaan Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin myös ulkomaisia sijoituksia. Joukkolainamarkkinoiden lainsäädännön selkeyttäminen on yksi keino suomalaisten rahoitusmarkkinoiden houkuttelevuuden ja toiminnan ennakoitavuuden lisäämiseksi”, ministeri Rinne toteaa.

Ratkaisuksi ehdotettu suppeaa puitelakia

Lausuntoyhteenvedon perusteella kotimaista joukkolainamarkkinaa voitaisiin kehittää säätämällä edustajamallia koskeva suppea puitelaki, jolla ei kuitenkaan puututtaisi markkinatoimijoiden sopimusvapauden piirissä vallitsevan käytännön mukaan järjestettäviin asioihin.

”Tavoitteena on pitää sääntely hallinnollisesti kevyenä ja puuttua mahdollisimman vähän nykyisiin toimiviin markkinarakenteisiin. Hankkeen yhteydessä havaitut nykyiset oikeusvarmuutta ja sijoittajansuojaa haittaavat epäkohdat on kuitenkin tärkeä saada poistetuksi”, ministeri Rinne arvioi.

”Oikeustilan selkeyttämisellä voidaan osaltaan edistää pienten ja keskisuurten yritysten käytössä olevien rahoituskanavien monipuolistumista, parantaa niiden rahoitusasemaa ja tätä kautta mahdollisuuksia tehdä tarvittavia investointeja ja hakea kasvua”, Antti Rinne toteaa.

Valmistelu jatkuu vuoden 2015 aikana 

Hanke kuuluu sekä valtiovarainministeriön että oikeusministeriön toimialaan. Ministeriöt jatkavat hankkeen valmistelua yhteistyössä.

Hankkeen jatkovalmistelun organisoinnista ja aikataulusta päätetään lähiviikkoina.

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Aki Kallio, puhelin: 02955 30477, sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs