Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Informationsförvaltningen årets tullfunktion år 2015

Tulli

Informationsförvaltningen årets tullfunktion år 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.06.2016 kl. 09:00
Utgivare: Tulli

Informationsförvaltningen valdes till årets tullfunktion 2015 på tulledningens rådplägningsdagar i Långvik.

Verksamhetsmiljön för Tullens informationsförvaltning har redan en längre tid varit extremt krävande. Informationsförvaltningens projektportfölj innehåller både Tullens nationella utvecklingsprojekt och komplicerade EU-baserade projekt med kritisk tidtabell, som t.ex. reformen av förtullningssystemet som genomförs med beaktande av de ändringar i datasystem som EU-lagstiftningen förutsätter före utgången av år 2020.

Alla stora projekt har stabiliserats genom systematiskt arbete och de framskrider bra och tidtabellsenligt.

Informationsförvaltningen har också deltagit aktivt i förberedandet och planerandet av Tullens strategier. Den har förberett sina ICT-projekt bra och integrerat dem lyckat till Tullens strategier och substansverksamhet.

Samarbetet och förtroendet i växelverkan med Tullens avdelningar är på god nivå och samröret är mycket aktivt. Verksamheten har också blivit allt flexiblare. Informationsförvaltningen har ett inkluderande och sporrande arbetsklimat och dess interna verksamhetssätt har utvecklats exemplariskt.

Nya innovativa lösningar har aktivt sökts utanför Tullen. Både Tullen och finansministeriet informeras tydligt om ICT-målen och -resultaten.

Samarbetet med intressentgrupper och ägaren löper bra. Externa intressentgruppers och finansministeriets respons på verksamheten har varit god.

Tullen och Tullens informationsförvaltning har gjorts kända på flera stora ICT-forum och nätverkandet fortsätter utvecklas.

Vid Tullens informationsförvaltning arbetar cirka 80 personer och dess årliga verksamhetsanslag är cirka 23 miljoner euro.

Mera information:
direktör för informationsförvaltning Anu Autio, tfn 040 332 1518
förvaltningsdirektör Hannu Lappi, tfn 040 332 2389

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 200 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs