Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Ilvesmetsästyksen suurin sallittu saalismäärä 440 ilvestä

Maa- ja metsätalousministeriö

Ilvesmetsästyksen suurin sallittu saalismäärä 440 ilvestä

Tiedote.
Julkaistu: 18.10.2012 klo 14:54
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen suurimmasta sallitusta saalismäärästä ilveksen metsästykseen, joka alkaa 1.12. Kiintiö metsästysvuodelle 2012–2013 on 440 ilvestä, joka jakaantuu siten, että poronhoitoalueella saa metsästää poikkeusluvin 40 ilvestä ja muualla Suomessa 380 ilvestä. Erikseen on asetettu 20 ilvesyksilön kiintiö koko Suomeen mahdollisia merkittäviä vahinkoja tai vahingonuhkaa aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi. Tätä kiintiötä käytetään pääsääntöisesti metsästyskauden ulkopuolella. Näin varmistetaan, että lupia riittää koko metsästysvuodelle mahdollisten ongelmatilanteiden hoitamiseen. Ministeriö pyrkii kannansäätelyllä vakauttamaan ilveskannan kehityksen.

Ilveskiintiön perustana on uusi menetelmä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on laatinut populaatiomallin, jolla on tuotettu ennuste ilveskannan kehityksestä vuoteen 2015 saakka havaitun kannankehityksen ja verotusmäärien perusteella. RKTL tuotti ennusteen ilveskannan kehityksestä kolmella eri verotusmäärällä (10 %, 16 % ja 20 %) ja johti niistä ennusteet.

Näistä verotusmalleista asetukseen on valittu muun Suomen kannanhoitoalueelle 16 % verotus, joka johtaa 95 % todennäköisyydellä vakaaseen ilveskantaan eli kanta pysyy samansuuruisena kuin lähtötilanteessa 2011. Verotusmalli ei sovellu poronhoitoalueelle, koska siellä ilveskanta on harva, havaintoaineisto alueellisesti huonosti kattavaa ja siellä esiintyy vain noin 5% Suomen ilveskannasta. Poronhoitoalueella suurin sallittu saalismäärä perustuu porovahinkojen mahdollisimman tehokkaaseen vähentämiseen.

Ilves kuuluu luontodirektiivin liitteen IV ns. tiukasti suojeltuihin lajeihin. Tiukasta suojelusta voidaan kuitenkin poiketa tiettyjen kriteerien täyttyessä. Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista silloin, kun metsästyksellä ei heikennetä suotuisaa suojelutasoa ja jäsenvaltiossa on tiettyä lajia koskeva hoitosuunnitelma käytössä. Rajoitetulla ja tiukasti kontrolloidulla metsästäjien toimesta tapahtuvalla pyynnillä voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus ilveskantaan ja yleiseen mielipiteeseen.

RKTL:n arvion mukaan koko maassa on tällä hetkellä noin 2340–2610 aikuista ilvestä. Arvio ei pidä sisällään keväällä syntyneiden pentujen määrää. Se perustuu petoyhdyshenkilöverkoston havaintoihin ja tammikuussa 2012 Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Uudellamaalla tehtyihin lumijälkilaskentoihin. Ilveskannan arviointia on saatu tarkennettua lumijälkilaskentojen avulla. Kanta on vahvistunut sekä muutamalla ydinalueella että populaation reunaosissa, joihin lajin levittäytyminen jatkuu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229

ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 0295 16 2338

Asetus ja muistio internetissä: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/riistatalous/asetukset.html

 

 

 

 

 


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs