Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Hätäkeskuspalvelut keskitetään seitsemään hätäkeskukseen vuosina 2011-2015

Sisäasiainministeriö

Hätäkeskuspalvelut keskitetään seitsemään hätäkeskukseen vuosina 2011-2015

Julkaistu: 09.03.2010 klo 12:30
Julkaisija: Sisäasiainministeriö

Hätäkeskustoimintaa uudistetaan ja hätäkeskusten aluejako muutetaan vastaamaan väestön ja viranomaisten palvelutaso-odotuksia. Sisäasiainministeri Anne Holmlund päätti tänään tiistaina 9.3. uusilla hätäkeskusalueilla toimivien hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista.

Hätäkeskustoimintaa uudistetaan ja hätäkeskusten aluejako muutetaan vastaamaan väestön ja viranomaisten palvelutaso-odotuksia. Sisäasiainministeri Anne Holmlund päätti tänään tiistaina 9.3. uusilla hätäkeskusalueilla toimivien hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista.

- Hätäkeskusuudistuksella turvataan ja varmistetaan hätäkeskuspalveluiden saatavuus ja tehokas viranomaisyhteistyö koko maassa. Hätäkeskuslaitokselle suunnitellaan ja toteutetaan uusi toiminta- ja johtamismalli vuoteen 2015 mennessä. Myös hätäkeskusten tietojärjestelmä uudistetaan tiiviissä yhteistyössä hätäkeskusten toimintaa ohjaavien viranomaisten eli poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, kertoo ministeri Holmlund.

- Muutosprosessissa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Kehittyvässä Hätäkeskuslaitoksessa on työtä tarjolla koko henkilöstölle, vakuuttaa Holmlund.

Hätäkeskuslaitoksen uudistamis- ja kehittämisprosessin tavoiteaikataulu

  • Uudenmaan hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Keravalle. Sisäasiainministeriö on jo aiemmin päättänyt, että Helsingin hätäkeskus siirtyy Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen kanssa samoihin tiloihin Keravalle 1.11.2010 mennessä. Länsi-Uudenmaan hätäkeskus Lohjalla lakkautetaan viimeistään vuonna 2015.
  • Vuonna 2011 lakkautetaan Lapin hätäkeskus Rovaniemellä ja sen toiminnot siirretään Ouluun sijoittuvaan Pohjois-Suomen ja Lapin hätäkeskusalueen hätäkeskukseen.
  • Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusalueelle jää uudistuksessa kaksi hätäkeskusta, Kuopioon ja Kouvolaan. Kuopiossa toimiva hätäkeskus vastaa alueen hätäkeskustoiminnasta. Viimeistään vuonna 2012 Mikkelissä sijaitseva Etelä-Savon hätäkeskus ja Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan hätäkeskus lakkautetaan. Kouvolassa toimivasta keskuksesta kehitetään vuoteen 2015 mennessä valtakunnallisia erityistehtäviä hoitava yksikkö, joka huolehtii muun muassa neuvonta- ja tukipalvelutehtävistä.
  • Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Poriin. Pirkanmaan hätäkeskus Tampereella lakkautetaan viimeistään vuonna 2013.
  • Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Vaasaan. Keski-Suomen hätäkeskus Jyväskylässä lakkautetaan viimeistään vuonna 2014.
  • Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusalueen hätäkeskus sijoitetaan Turkuun. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinnassa lakkautetaan viimeistään vuonna 2015.

- Hätäkeskusuudistuksen yhteydessä ei rakenneta uusia toimitiloja, vaan hätäkeskukset sijoittuvat niihin nykyisin käytössä oleviin hätäkeskustoimitiloihin, jotka parhaiten soveltuvat uuden nykyistä suuremman hätäkeskuksen sijoituspaikaksi mm. kiinteistön tilojen muunneltavuuden ja toiminnan turvaamisen perusteella.

- Tilojen soveltuvuus on ollut ratkaiseva kriteeri sijaintipaikkaa määriteltäessä, mutta sen ohella päätöksissä on huomioitu myös kielikysymykset sekä eräitä muita sijaintipaikan valintaa tukevia erityisperusteita, Holmlund totesi. 

Hätäkeskusjärjestelmää kehitettäessä luodaan valtakunnallisesti yhtenäinen Hätäkeskuslaitos, jossa tehtävät ja resurssit jakautuvat tasaisesti. Nykyisessä organisaatiomallissa hätäkeskukset toimivat alueillaan varsin itsenäisesti eikä laitoksen toimintavarmuus ole riittävällä tasolla, koska hätäkeskusten toimintamallit ovat eriytyneet toisistaan. Myös tehtävät ja resurssit jakautuvat nykyään epätasaisesti.

Hätäkeskuksia on tällä hetkellä 15. Hätäkeskusten hoitamat puhelumäärät vaihtelevat 5 000:stä 10 000 puheluun päivystäjää kohden. Pienimpien keskusten toimintakustannukset asukaslukuun ja ilmoitusmäärään verrattuna ovat noin kaksinkertaiset suurempiin keskuksiin verrattuna.

- Kehittämistoimenpiteet toteutetaan niin, että hätäkeskuspalvelut eivät missään vaiheessa vaarannu, ministeri Holmlund korostaa.

Hätäkeskusjärjestelmässä tehtävät toiminnan kehittämiseen liittyvät uudistukset tehdään vuosina 2011 - 2015.

Tänään 9.3. tehdyllä sijoituspaikkapäätöksellä ei muuteta Porissa toimivan Hätäkeskusyksikön asemaa.

  Kartta hätäkeskusalueista ja hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista (pdf)
  Ministeri Holmlundin esitys tiedotustilaisuudessa (pdf)

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, 071 878 8202, tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, 071 878 8450, hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori, 071 4716 401

 Lisätietoa hätäkeskustoiminnan kehittämisestä www.intermin.fi/suomi/hakehanke
 Lisätietoa hätäkeskuslainsäädännön uudistamisesta osoitteesta www.intermin.fi/suomi/hakelaki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs