Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Hallitus esittää yritysten julkista verovelkarekisteriä

Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää yritysten julkista verovelkarekisteriä

Tiedote.
Julkaistu: 05.12.2013 klo 13:33
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää, että perustetaan Verohallinnon ylläpitämä yritysten verovelkarekisteri. Jokaisella olisi oikeus saada tieto, onko yrityksellä vähintään 5 000 euroa sellaista verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä. Verovelkarekisteri olisi julkinen, mutta tietoa verovelan euromäärästä ei julkaistaisi.

Verovelkarekisterin tietoja luovutettaisiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun välityksellä palvelun käyttäjän Y-tunnuksella yksilöimästä yrityksestä. Palvelun käyttö olisi ilmaista.

Uudistuksen tavoitteena on ensinnäkin tehostaa tilaajavastuulain ja hankintalain vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa. Taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset, joiden mukaan tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden täyttämistä helpotetaan luomalla Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, josta tilaaja saa tiedon veroveloista. Lisäksi tehostetaan harmaan talouden torjuntaa kuntien palveluja järjestettäessä ja varmistetaan, että julkiset palvelut ostetaan yrityksiltä, joilla lakisääteiset asiat ovat kunnossa.

Verovelkatietojen julkisuus kannustaisi yrityksiä hoitamaan velvoitteensa ja torjuisi harmaata taloutta myös muissa kuin tilaajavastuulain ja hankintalain soveltamistilanteissa.

Perustuslain yksityiselämän suojan vuoksi yritystoimintaa harjoittavan yksityishenkilön ja kuolinpesän tiedot eivät olisi julkisia. Heitä koskevia tietoja voitaisiin luovuttaa verovelkarekisteristä vain tilaajavastuulain ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin verovelkatietoa tarvitsevalle tilaajalle tai hankintayksikölle. Tietojen luovutus edellyttäisi näissä tapauksissa tietoa hakevan luotettavaa tunnistautumista.

Ennen verovelan merkitsemistä rekisteriin yritykselle varattaisiin vähintään 14 päivää maksuaikaa. Verovelat päivittyisivät rekisteriin sen kuun lopussa, jolloin rekisterimerkinnän edellytykset täyttyvät, käytännössä aikaisintaan noin puolentoista kuukauden kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Verovelan maksut päivittyisivät rekisteriin lähes reaaliaikaisesti. Verovelan julkaisu rekisterissä ei johtaisi merkintään luottotietorekisterissä.

Rekisteriin merkittäisiin myös tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Verovelkarekisteristä säädettäisiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa.

Tilaajavastuulakia muutettaisiin samalla siten, että tilaaja voisi pääosin täyttää sopimuspuolen verovelkatilannetta koskevan selvitysvelvoitteensa tarkistamalla asian verovelkarekisteristä.

Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana vuoden 2014 aikana, jolloin verovelkarekisteri otettaisiin myös käyttöön.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. 02955 30239

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs