Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Governments for the Future: Europeiska våren – är den redan här?

Valtiovarainministeriö

Governments for the Future: Europeiska våren – är den redan här?

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.11.2013 kl. 10:33
Utgivare: Valtiovarainministeriö

- Statsförvaltningen eftersträvar visserligen öppenhet men i praktiken döljs beredningen och besluten i informationsflödet eller av det svåra språket. Det räcker inte enbart med reformering av förvaltningsstrukturerna om man samtidigt inte reformerar sättet att göra politik, konstaterade förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen i sitt öppningsanförande vid Governments for the Future – Framtidens förvaltning –projektets avslutande seminarium i Helsingfors den 20 november 2013.

Målet med Governments for the Future, dvs. Framtidens förvaltning –projektet var att utväxla internationella erfarenheter från olika länders centralförvaltningars beredskap att möta aktuella och kommande samhälleliga utmaningar. Projektet genomfördes i samarbete av statsrådets kansli och finansministeriet, och det finansierades av Sitra.

Finland har en kraftig förvaltningspolitisk tradition när det gäller utnyttjande av internationell information och internationellt samarbete. Projektet Framtidens förvaltning genomfördes på Finlands initiativ. Skotland, Storbritannien, Sverige och Österrike inkallades till medlemmar. Dessa länder har genomfört stora förvaltningsreformer. OECD har också medverkat. Projektet kartlade konkreta problem och lösningar inom den offentliga förvaltningen som är gemensamma för de deltagande länderna. Modellerna överförs dock inte som sådana från ett land till ett annat, utan det gemensamma arbetet skapade ett underlag för varje lands egna reformer.

Vid avslutningsseminariet utgavs två rapporter om projektet: ländernas gemensamma rapport och dessutom de finländska deltagarnas rapport om hur projektobservationerna återspeglar sig i läget i Finland, rapporten ”Finland in the Mirror”. 

- I framtiden framhävs medborgarsamhällets roll ytterligare då besluten verkställs. Reformerna lyckas då medborgarna och företagen deltar i verkställandet. För att hela kedjan ska fungera bör man förbättra tydligheten hos förvaltningens språk och medborgarnas möjligheter att över huvudtaget förstå och utvärdera frågor som är föremål för beslutsfattandet, avslutade minister Virkkunen sitt öppningsanförande.

Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från statsrådets kansli, generaldirektör Tuomas Pöysti från Statens revisionsverk och ordföranden för riksdagens framtidsutskott, riksdagsledamot Päivi Lipponen gjorde också kommentarinlägg vid tillställningen.

Governments for the Future – Main Report

Decision or Changes – Finland in the Mirror

Förfrågningar:
Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955 30087
Sirpa Kekkonen, programråd, tfn 02951 60181

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs