Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Fråga om kommunallagen: Minister Henna Virkkunen chattar 4.10.2013 kl. 11–12.30

Valtiovarainministeriö

Fråga om kommunallagen: Minister Henna Virkkunen chattar 4.10.2013 kl. 11–12.30

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.09.2013 kl. 14:42
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen deltar den 4 oktober 2013 kl. 11-12.30 i en direkt webbdiskussion om beredningen av kommunallagen på www.otakantaa.fi. Diskussionen är öppen för alla.

– Revisionen av kommunallagen är en stor demokratireform, och det är viktigt att kommuninvånarnas åsikter tas i beaktande vid beredningen. Lagen uppdaterar de finländska kommunerna till 2020-talet och fastställer ramarna för den kommunala verksamheten. Nu är det ett utmärkt läge att påverka beredningen och att föra fram behov och önskemål om sätten att påverka ärenden i den egna kommunen, konstaterar Virkkunen.

Finansministeriet kartlade kommunernas åsikter om beredningen av kommunallagen genom en digital enkät under 1.7 – 17.9.2013. Enkäten besvarades av 258 kommuner, och en sammanfattning av svaren ges ut på finansministeriets webbplats den 3 oktober 2013.

I enkäten lade kommunerna fram sina åsikter om bl.a. direkta borgmästarsval, tidigareläggandet av fullmäktigeperioden samt utvecklandet av digitala deltagningsmedel. Kommunernas svar kan läsas ur statsrådets projektregister www.hare.fi med projektnummer VM065:00/2012 under mellanbladet ”Asiakirjat”.

Kommunallagen är en allmän lag som gäller kommunernas förvaltning, beslutsfattandeförfarande och ekonomi. Revisionen av kommunallagen är en väsentlig del i kommunstrukturreformen. Kommunallagen bereds i enlighet med principerna för öppen förvaltning.

Tidtabellen för beredningen av kommunallagen

Diskussion på otakantaa.fi: 3.4.2013
Hearingtillställningar åt kommuner och andra intressentgrupper, våren 2013-
Digital enkät åt kommunerna 1.7. – 17.9.2013
Diskussion på otakantaa.fi: 4.10.2013
Beredning av en regeringsproposition, hösten 2013 - våren 2014
Regeringspropositionen på remiss, våren 2014
Riksdagsbehandling, hösten 2014
Den nya kommunallagen avses träda i kraft vid ingången av 2015

Mera information
www.kommunreformen.fi

Chat
Elina Laavi, specialmedarbetare, tfn 040 708 2121

Kommunallagsenkäten
Inga Nyholm, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30042
Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs