Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » FPA övervakar arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster

Fpa

FPA övervakar arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.05.2016 kl. 13:15
Utgivare: Fpa

FPA kontrollerar regelbundet arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster. Inkomsterna ska anmälas till FPA, eftersom de inte nödvändigtvis gör att rätten till arbetslöshetsförmåner upphör, utan förmånen kan jämkas med förvärvsinkomsterna.

Vid inkomstkontrollen i samband med arbetslöshetsförmåner utreddes de förvärvsinkomster och övriga inkomster som anmälts i förmånstagarnas skatteuppgifter för 2013. Utifrån uppgifter som tagits fram vid efterhandskontrollen granskades inkomstuppgifterna för 1 363 personer som fått arbetslöshetsförmåner. Ungefär 840 personer som omfattades av kontrollen hade fått förmåner på felaktiga grunder.

Enligt de utredningar som redan är klara uppgick de felaktigt utbetalda arbetslöshetsförmånerna i medeltal till 4 955 euro per person. Sammanlagt blir det över 3 700 000 euro. I de flesta fall hade arbetslöshetsförmånerna betalats ut med för stort belopp på grund av att löneinkomster inte anmälts.

Om det finns skäl att misstänka att en felaktig utbetalning är förknippad med bidragsfusk inleder FPA en utredning om saken. Om man låter bli att anmäla inkomster eller lämnar felaktiga uppgifter kan det leda till rättegång och brottspåföljder. Dessutom återkrävs de felaktigt utbetalda förmånsbeloppen.

FPA får av skattemyndigheterna uppgifter om arbetslöshetsförmånstagarnas inkomster. Om en arbetslöshetsförmån år 2013 hade betalats för 180–240 dagar men löneinkomsterna eller inkomsterna av näringsverksamhet överskred 3 000–12 000 euro, utreddes situationen närmare.

Allt som allt betalade FPA år 2013 ut arbetslöshetsförmåner till mer än 300 000 personer.

Närmare information för kunder
På webben www.fpa.fi/utanarbete
Servicenumret för arbetslösa 020 692 230, vardagar kl. 8–18
Gör ändringar i förmånerna och se egna uppgifter på www.fpa.fi/etjanst

Närmare information för medier
Anna Mäki-Jokela, förmånschef
Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden
arbetslöshetsförmåns- och bostadsbidragsgruppen
tfn 020 634 3378, fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs