Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen inleds

Valtiovarainministeriö

Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen inleds

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.11.2013 kl. 09:15
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade den 19 november 2013 att inleda förverkligandet av den nationella servicearkitekturen och planeringen av det Nationella informationsverket som ett led i regeringens strukturpolitiska program. Besluten syftar till att påskynda digitaliseringen av samhället och att förbättra möjligheterna till uppkomsten av ny affärsverksamhet i anslutning till digitala tjänster.

Servicearkitekturen skapar ett gemensamt underlag och en grundläggande struktur för utvecklandet av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster och informationsutbytet mellan informationssystemen. På så sätt kan man utveckla bättre tjänster snabbare och med mindre kostnader.

-          Målet är att den nya servicekanalen skulle göras tillgänglig för medborgarna, företagen och den offentliga förvaltningen stegvist från och med 2015. Kanalen inkluderar digital identifiering, och ett av de första tjänsterna kommer att vara möjligheten att kontrollera de egna uppgifterna i olika register, berättar förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Servicearkitekturens viktigaste del är den Nationella servicekanalen, som förverkligas i nära samarbete med Estland. Servicekanalen förverkligas på basis av Estlands X-road och enligt samma principer. Servicekanalen baserar sig på standardiserad informationsförmedling mellan organisationer via öppna gränssnitt och med öppen källkod. Detta förenklar små och medelstora företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar och påskyndar dessutom utvecklingen.

Helheten inkluderar även en ny nationell digital identifieringsmodell där staten garanterar medborgarnas digitala identitet, och där egentliga identifieringsverktyg kan utnyttjas på marknadsvillkor. Målet är att garantera medborgarna säker digital identifiering och att utveckla marknadernas funktion. För att medborgarnas datasekretess ska kunna säkerställas utvecklar man en tjänst där medborgarna kan se och administrera förmedlingen av information som gäller dem mellan olika organisationer.

Effektiv organisering av uppgifterna i anslutning till kontrollansvaret över servicestrukturhelheten och utnyttjandet av ICT ska säkerställas av nationella informationsverket, vars planering också ska inledas. Utgångsläget för planeringen av informationsverket utgörs av koncentrerandet av tillräcklig kompetens genom förvaltningsinterna arrangemang. Målet är att effektivisera den offentliga förvaltningens verksamhet genom ökad användning av gemensamma arkitekturer, förfaranden och ICT-lösningar samt att förstärka den offentliga förvaltningens egna utnyttjande- och beställarkompetens i fråga om ICT.

Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen och planeringen av Informationsverket pådrivs under ledning av den offentliga förvaltningens ICT –funktion vid finansministeriet, och det utgör ett led i åtgärderna som ingår i ICT 2015 –arbetsgruppsrapport och strategin för utnyttjandet av den offentliga förvaltningens ICT.

Ytterligare information:
Timo Valli, ICT-direktör, överdirektör tfn 02955 30340
Riku Jylhänkangas, enhetschef, tfn 02955 30475

Elina Laavi, specialmedarbetare, tfn 040 708 2121

 

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs