Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Finansministrarna behandlar bankunionen vid sina möten 10-11.3.2014

Valtiovarainministeriö

Finansministrarna behandlar bankunionen vid sina möten 10-11.3.2014

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.03.2014 kl. 10:53
Utgivare: Valtiovarainministeriö

EU:s finansministrar behandlar vid Ekofinrådet tisdagen den 11 mars 2014 i Bryssel förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen (SRM) som ett led i slutförandet av bankunionen. Vid eurogruppens finansministermöte på måndagen den 10 mars behandlas framskridningen med Greklands, Cyperns och Portugals anpassningsprogram. På måndagen hålls dessutom ett skilt ministermöte där man bereder ett fördrag om den gemensamma rekonstruktionsfonden (SRF). Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid mötena.

Eurogruppen kommer att diskutera det ekonomiska läget i euroområdet utgående från kommissionens prognos av den 25 februari, behandla mellanutvärderingen av programländernas (Grekland, Cypern, Portugal) anpassningsprogram samt bereda det direkta kapitaliseringsinstrumentet för Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM).

Placeraransvar vid undsättandet av banker

Ekofinmötet kommer att behandla trilogiförhandlingarna med kommissionen och Europaparlamentet om SRM-förordningen (banksektorns gemensamma rekonstruktionsmekanism). Rådets ordförande kommer att begära en omprövning av sitt mandat från december i syfte att slutföra förhandlingarna.

De viktigaste kompromissfrågorna gäller beslutsfattandet och tröskelvärdena inom rekonstruktionsrådets (SRB) breda medlemskap, samt röstningsförfaranden och rådets begränsade roll vid beslutsfattandet.

Finland anser det viktigt att SRM-helheten blir färdig inom den utsatta tiden och strävar efter att främja förhandlingarna. Samförståndet som uppnåtts vid Ekofinrådet utgjorde en balanserad helhetsuppgörelse men slutförandet av förhandlingarna förutsätter vissa kompromisslösningar.  

SRM:s beslutsfattandemodell bör enligt Finlands uppfattning garantera förverkligandet av placeraransvaret och på så sätt minska trycket mot de offentliga medlen.

Vid Ekofinrådet i december kom man överens om att grunda en rekonstruktionsfond genom ett skilt fördrag. Ministrarna har för avsikt att avgöra de sista oklara förhandlingsfrågorna så att innehållet i avtalet kan avgöras samtidigt som man beslutar om SRM-förordningen.

Sparskattedirektivet förnyas

Man försöker uppnå enighet om ändrandet av sparskattedirektivet. Syftet med det förnyade direktivet är att se till att räntan på besparingar från ett annat EU-land beskattas enligt lagstiftningen i boendelandet. Frågan behandlades vid Ekofinrådet senast i december. Då uppnåddes inte någon enighet i frågan eftersom några medlemsländer kopplar frågan om anpassningen av sparskatteavtalen till förhandlingarna med tredje länder (Schweiz, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Andorra). Finland understöder förnyandet av sparskattedirektivet.  

Tillväxten ett centralt tema vid G20-mötet

Rådets ordförande och kommissionen informerar om resultaten från G20-ländernas finansministrars och centralbankdirektörers möte. Mötet hölls i Sydney den 22-23 februari.

När det gäller tillväxten har G20-länderna utfäst sig till åtgärder med vilka tillväxten utökas med två procent utöver Internationella valutafondens baslinje från i höstas. Inom skattepolitiken stödjer G20 arbete som utförs i syfte att bekämpa skattekringgående och nedbrytning av skatteunderlagen. Finland understöder resultaten från G20-mötet.  

Klimatmålen påverkar ekonomin

EU-ländernas ledare ska diskutera klimat- och energimålsättningarna för 2030 vid Europeiska rådet i mars. Ekofinrådet ska också behandla frågan eftersom klimat- och energipolitiken har betydande ekonomiska konsekvenser. Ekofinrådets ordförande kommer att förmedla finansministrarnas åsikter åt Europeiska rådet. Finland förhåller sig preliminärt positivt till kommissionens målsättning om en utsläppsminskning om 40 procent.

Lisätietoja:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 673 6818

Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman (bankunionen), tfn 040 167 8486 

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs