Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Finansministeriet inleder utredandet i syfte att reformera statens central- och regionförvaltning

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet inleder utredandet i syfte att reformera statens central- och regionförvaltning

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.04.2014 kl. 14:19
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen tillsatte den 11 april 2014 utredningsprojektet för statens central- och regionförvaltningsämbetsverk (VIRSU). Projektets mandatperiod varar till den 31 december 2014.

Målet en tydlig och enhetlig statsförvaltning 

De allt stramare ekonomiska randvillkoren, ökningen av digitala handlingssätt och de allt knappare personalresurserna utgör gemensamma utmaningar för central- och regionförvaltningen. Målet med projektet är att hitta lösningar för minskning av överlappande arbete samt för så effektivt utnyttjande av statens resurser som möjligt. Man eftersträvar en årlig ökning av produktiviteten med 0,5 % samt en tydligare och enhetligare förvaltning än i dagsläget.

Centralförvaltningsämbetsverken har organiserats på flera olika sätt inom olika förvaltningsområden. Förvaltningsområdena avviker sinsemellan även i fråga om uppgifter och storlekar, och utvecklandet av ämbetsverken har inte alltid varit systematiskt. I arbetet som nu inleds utreds möjligheterna att utveckla olika myndighetsmodeller (t.ex. tillsyns- och tillståndsverk, forskningsinrättningar och utvecklingsämbetsverk) samt att slå samman speciellt mindre ämbetsverk.

Den statliga regionförvaltningen förnyades vid ingången av 2010 då sex olika myndigheters uppgifter koncentrerades till regionförvaltningsverken och NTM-centralerna. De statliga lokalförvaltningsmyndigheternas verksamhetsområden har utvidgats under de senaste åren. Nuförtiden hör bl.a. magistraterna och TE-byråerna snarare till region- än lokalförvaltningen. Utredningsarbetet som nu inleds gäller därför förutom den egentliga statliga regionförvaltningen även magistraterna och TE-byråerna.

När det gäller den statliga regionförvaltningen ska man å ena sidan utreda arbetsfördelningen mellan regionförvaltningen och centralförvaltningen och å andra sidan mellan regionförvaltningen och kommunerna. Dessutom ska den statliga regionförvaltningens uppgifter granskas bl.a. med hänsyn till vilka uppgifter som måste skötas på ett visst område och inom vilka uppgifter behörigheten bör vara rättsligt bunden till ett visst område. Reformeringsalternativen och deras konsekvenser utvärderas också.

Utredningen styrs av en styrgrupp bestående av ministeriernas kanslichefer med inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg som ordförande. Finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet är ordförande för utredningsgruppen för centralförvaltningen och regeringsrådet Tarja Hyvönen från finansministeriet för regionförvaltningsutredningsgruppen. Dessutom kommer man att tillsätta ett antal underarbetsgrupper vilka till en del kommer att vara gemensamma för utredningsgrupperna.

Ytterligare information:
Päivi Nerg, kanslichef, inrikesministeriet, tfn 02954 88203
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30087
Tarja Hyvönen, regeringsråd finansministeriet, tfn 02955 30147

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs