Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » EU:n viljelijätuet suunnataan jatkossa aktiiviviljelijöille

Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n viljelijätuet suunnataan jatkossa aktiiviviljelijöille

Tiedote.
Julkaistu: 13.10.2014 klo 15:20
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Helsinki 13.10.2014
 
Ensi vuoden alussa voimaan tulevan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen myötä EU:n rahoittamat viljelijätuet suunnataan entistä tarkemmin aktiiviviljelijöille.
 
EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia, eli perustukea, viherryttämistukea, tuotantosidonnaista tukea ja nuoren viljelijän tukea, sekä luonnonhaittakorvausta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta, eläinten hyvinvointikorvausta sekä pääsääntöisesti myös ympäristökorvausta maksetaan vain aktiiviviljelijöille.
 
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistetun asetuksen mukaan tukia ei myönnetä toimijoille, jotka hallinnoivat lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita, ellei tällainen toimija osoita harjoittavansa maataloustuotantoa tiettyjen vaatimusten mukaisesti.
 
Toimijaksi, joka hallinnoi pysyviä urheilu- tai vapaa-ajan alueita, katsotaan esimerkiksi kunta, jolla on hallinnassaan jalkapallokenttä tai muu pysyvä urheilukenttä. Myöskään golfkenttää, ravirataa, muuta kilparataa tai muita kiinteitä urheilu- tai vapaa-ajan alueita ja rakennelmia (esimerkiksi maneesia) hallinnoivat erikoistuneet toimijat eivät suoraan saisi EU-viljelijätukia.
 
Mikäli yllä mainittuja yhtiöitä tai alueita hallinnoiva toimija osoittaa saamiensa suorien tukien vuotuisen määrän olevan vähintään viisi prosenttia kokonaistuloista, joista on vähennetty maataloustoiminnasta peräisin olevat tulot tai hänen maataloustoiminnasta saamansa tulot ovat vähintään viisi prosenttia saaduista kokonaistuloista, katsotaan hänet aktiiviviljelijäksi. Vaihtoehtoisesti toimija voi osoittaa olevansa aktiiviviljelijä, jos hänen/yrityksen pääliiketoiminta tai -toimi¬ala on maataloustoiminta.
 
Aktiiviviljelijä-tarkastelun ulkopuolelle rajataan EU-säädöksen perusteella pienten tilojen osa-aikaviljelijät, koska heidän toiminnallaan katsotaan olevan välitön vaikutus maaseudun elinvoimaisuuteen.
 
Aktiiviviljelijätarkastelu tehdään joka vuosi, kun toimija hakee viljelijätukia, joten maataloustoiminnan aktiivisuus tulee osoittaa tukihaun yhteydessä. Lisäksi toiminnan tulee säilyä tukien saamisen kannalta hyväksyttävänä koko vuoden.
 
Valtioneuvosto ei ole eduskunnalle antamassaan lakiehdotuksessa esittänyt Suomessa käyttöön otettavaksi muita kuin edellä kerrotut aktiiviviljelijän kriteerit. Maa- ja metsätalousministeriön on kuitenkin selvitettävä mahdollisuudet aktiiviviljelijän lisäehtojen käyttöönottoon siten, että tuet kohdentuvat nykyistä tehokkaammin päätoimisille aktiiviviljelijöille. Tällaiset rajaukset eivät kuitenkaan saa merkittävästi lisätä hallinnollista taakkaa. On mahdollista, että aktiiviviljelijä-käsitettä rajataan lisää jäsenmaille vapaaehtoisten kriteerien avulla.
 
Lue tästä tarkemmin.
 
Seuraa valmistelun etenemistä verkossa: www.mmm.fi/CAP2020
Seuraa myös Maaseutuviraston tiedotteita: www.mavi.fi
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs