Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat investointien tukemisesta Euroopassa

Valtiovarainministeriö

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat investointien tukemisesta Euroopassa

Tiedote.
Julkaistu: 10.10.2014 klo 09:29
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat euroryhmässä ja Ecofin-neuvostossa 13.-14. lokakuuta siitä, miten EU-maihin saataisiin lisää investointeja. Investointivajeesta kärsii niin yksityinen kuin julkinen sektori. Kokoukset pidetään Luxemburgissa. Suomea edustavat valtiovarainministeri Antti Rinne ja pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve.

EU:n komission seuraava puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on poliittisissa linjauksissaan ehdottanut 300 miljardin euron investointiohjelmaa, jotta talouskasvu käynnistyisi ja Euroopan kilpailukyky kohenisi. Erityisesti esiin ovat nousseet tarpeet kehittää infrastruktuuria sekä lisätä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta.

Komissio ja Euroopan investointipankki (EIB) antavat ministereille katsauksen keskusteluista, joita on käyty investointeja pohtimaan perustetun työryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Työryhmässä keskustellaan muun muassa, siitä miten EIB:n pääomia ja EU:n budjettivaroja voitaisiin käyttää investointeihin. Ecofin-neuvostossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät toimista investointien tukemiseksi Euroopassa, kun taas euroryhmässä investointiohjelmasta keskustellaan euroalueen näkökulmasta.

Suomi pitää tärkeänä investointien lisäämistä Euroopassa, koska Suomi vie paljon investointitavaroita ja EU-maiden talouskasvun voimistuminen heijastuu kotimaiseen talouteen. Suomi on valmis tutkimaan tehtyjä ehdotuksia. Aluksi on arvioitava, miten niukat investointivarat saadaan käytettyä tehokkaasti.

Ministerit käsittelevät Ecofin-neuvostossa myös EU:n komission kesäkuista tiedonantoa tutkimuksesta ja innovaatioista talouskasvun lähteenä. Komissio tukee jäsenmaita tarjoamalla tietoa erilaisten hankkeiden tuloksista ja parhaista käytännöistä. Suomen mielestä julkisia varoja pitää käyttää tutkimukseen ja innovointiin siten, että saadaan vauhditettua pitkän aikavälin talouskasvua.

Verotietojen vaihtamista aiotaan laajentaa

Ecofin-neuvostossa pyritään poliittiseen yhteisymmärrykseen pakollisesta tiedonvaihdosta verotuksen alalla. Komission direktiiviehdotuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden pitäisi saada pankeilta tietoja muissa EU-maissa asuvien tileistä. Valtiot voisivat sitten vaihtaa näitä tietoja keskenään. Suomi kannattaa verotietojen vaihtamisen laajentamista.

Ministerit keskustelevat myös energiaverodirektiivin uudistamisesta. Uudistuksella pyritään siihen, että vero määräytyisi energia- ja hiilisisällön perusteella. Tavoitteena on myös huomioida biopolttoaineet, nostaa vähimmäisverotasoja sekä karsia erilaisia verovapauksia ja poikkeuksia.

Suomi on kannattanut uudistuksen tavoitteita. Direktiiviehdotus on kuitenkin kehittynyt neuvoston työryhmätyöskentelyssä Suomen kannalta huonoon suuntaan. Suomi katsoo, että jatkokäsittelyssä pitää palata lähemmäs EU:n komission alkuperäistä ehdotusta.

Vakausmaksuista ennakoitavia

Pankkiunioni nousee kokouksissa esille, kun ministerit käsittelevät kriisinratkaisurahaston vakausmaksujen määräytymistä. Suomen mielestä maksujen pitää määräytyä selkeästi, jotta pankit pystyvät ennakoimaan omien maksujensa suuruuden.

Ministerit saavat myös raportin Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksista sekä G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkiirien kokouksesta.

Ecofin-neuvoston kokouksen jälkeen keskustellaan epävirallisessa istunnossa ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteista vuodelle 2030. Suomi pitää tärkeänä, että tavoitteista päätetään aiemmin sovitun mukaisesti lokakuun Eurooppa-neuvostossa eli EU:n huippukokouksessa.

Kyproksesta ja Kreikasta tilannekatsaus

Euroryhmän valtiovarainministerit saavat kokouksessaan tilannekatsauksen Kyproksen ja Kreikan sopeutusohjelmien etenemisestä. Lisäksi ministerit käsittelevät muun muassa joidenkin euromaiden taloustilanteita.

Euroryhmän yhteydessä kokoontuu Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvosto. Kokouksessa on määrä hyväksyä Liettua EVM:n jäseneksi ensi vuoden alusta. Liettua liittyy euroon vuodenvaihteessa, ja kaikki euromaat ovat myös EVM:n jäseniä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs