Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » EU förenhetligar administrativa sanktioner för tullöverträdelser

Valtiovarainministeriö

EU förenhetligar administrativa sanktioner för tullöverträdelser

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.02.2014 kl. 13:37
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Europeiska kommissionen föreslår harmonisering av medlemsländernas lagstiftningar i fråga om gärningar som kan betraktas som tullöverträdelser och sanktionerna för dem. Det s.k. tullöverträdelsedirektivet ska föreskriva om vilka överträdelser eller försummelser av skyldigheter som föreskrivs i unionens tullagstiftning utgör tullrättsliga överträdelser. Direktivet ska också ange euromässiga sanktionsnivåer för överträdelserna i fråga.

Direktivförslaget ska effektivisera enhetligt verkställande av unionens tullagstiftning. Målet är bl.a. att förbättra likvärdig behandling av ekonomiska aktörer.

Tullagstiftningen är gemensam i EU, men lagstiftningen som gäller sanktioner varierar i olika medlemsländer. I Finland kan tullen redan i dagsläget påföra administrativa sanktioner, såsom tullförhöjningar och felavgifter, för överträdelser av tullagstiftningen.

Statsrådet understöder målsättningarna i kommissionens direktivförslag.  

Förfrågningar: Satu Könni, överinspektör, tfn 02955 30227

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs