Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » EU domstolens förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) påverkar inte Tullens verksamhet

Tulli

EU domstolens förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) påverkar inte Tullens verksamhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.11.2015 kl. 10:10
Utgivare: Tulli

Tullen har utrett hur EU domstolens förhandsavgörande C-198/14 Visnapuu eventuellt inverkar på Tullens verksamhet och anvisningar. Utredingen visar att förhandsavgörandet inte har någon direkt inverkan på Tullens nuvarande verksamhetssätt eller ikraftvarande anvisningar. Eventuella verkningar kan vid behov omvärderas efter att den nationella domstolen fattat sitt beslut i ärendet.

 

EU domstolen gav sitt förhandavgörande C198/14 Visnapuu den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt. Enligt förhansavgörandet låter EU domstolen den nationella domstolen utreda om det finländska systemet för detaljhandelstillstånd för alkohol är diskriminerande och om det genuint grundar sig på skydd av folkhälsan. Dessutom låter domstolen den nationella domstolen utreda förutsättningarna för förverkligandet av rätten till direktförsäljning av finländska gårdsviner. Tullen kommer inte att ändra sina verksamhetssätt när det gäller övervakningen av distansförsäljning av alkohol innan dessa utredningar är klara och den nationella domstolens beslut har fattats.

Tullen informerar vecka 48 om åtgärder, som gäller distansförsäljning av alkohol, med vilka man säkerställer att lagstadgade skatter betalas till finska staten.

Mera information:

Mikko Grönberg, bevakningsdirektör, Tullens bevakningsavdelning, tfn 040 332 2679

 

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs